DNVGL.com

Životné prostredie

​Záujem verejnosti o problémy životného prostredia a energetiky, prísnejšie právne požiadavky pre životné prostredie a zvýšenie pozornosti médií zvyšuje tlak na väčšinu oblastí podnikania.

SHARE:
PRINT:

Training Information

DNV Akadémia Vám v oblasti manažérstva životného prostredia ponúka tieto kurzy: 

Kurz Interný audítor podľa normy ISO 14001:2015

Kurz Vedúci/externý audítor ISO 14001:2015

Kurz Implementácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2011

Kurz Interný audítor podľa normy ISO 50001:2011