DNVGL.com

Workshop o zmenách v norme ISO 13485:2016 (in Slovak)

Medical devices DNV GL

Norma ISO 13485:2016 definuje požiadavky na systém manažérstva kvality týkajúci sa navrhovania/vývoja, výroby, inštalácie a servisu zdravotníckých prostriedkov.

Cieľ workhopu


Účastníci workshopu získajú prehľad o zmenách v norme ISO 13485:2016 oproti jej prechádzajúcemu vydaniu z roku 2012 a oboznámia sa s novými požiadavkami.

Obsah workshopu


 • Základné zmeny v požiadavkách  ISO 13485:2016 a názvosloví
 • Nádväznosť normy na regulačné a zákonné požiadavky, vrátane podávánia správ regulačným orgánom, riešenie sťažností
 • Rozšírenie požiadaviek na konštrukciu a vývoj ZP, používanie noriem, plánovanie, overovanie a validácia, vrátane záznamov
 • Prístup založený na ohodnotení rizika  mimo samotnú realizáciu produktu, zodpovednosť organizácie po celu dobu životnosti ZP
 • Zmeny v prístupe k implementácii nápravných a preventívnych opatrení
 • Požiadavky  na vhodnú infraštruktúru, hlavne pre výrobu sterilných zdravotníckých prostriedkov a doplnenie požiadaviek na validáciu sterilného prostredia
 • Diskusia

Pre koho je kurz určený?


Pre všetkých manažérov kvality, interných audítorov, technológov ktorí chcú získaťprehľad o nových požiadavkách normy a ich aplikácií do svojích manažérskych systémov.

Cieľ workhopu


Účastníci workshopu získajú prehľad o zmenách v norme ISO 13485:2016 oproti jej prechádzajúcemu vydaniu z roku 2012 a oboznámia sa s novými požiadavkami.

Obsah workshopu


 • Základné zmeny v požiadavkách  ISO 13485:2016 a názvosloví
 • Nádväznosť normy na regulačné a zákonné požiadavky, vrátane podávánia správ regulačným orgánom, riešenie sťažností
 • Rozšírenie požiadaviek na konštrukciu a vývoj ZP, používanie noriem, plánovanie, overovanie a validácia, vrátane záznamov
 • Prístup založený na ohodnotení rizika  mimo samotnú realizáciu produktu, zodpovednosť organizácie po celu dobu životnosti ZP
 • Zmeny v prístupe k implementácii nápravných a preventívnych opatrení
 • Požiadavky  na vhodnú infraštruktúru, hlavne pre výrobu sterilných zdravotníckých prostriedkov a doplnenie požiadaviek na validáciu sterilného prostredia
 • Diskusia

Pre koho je kurz určený?


Pre všetkých manažérov kvality, interných audítorov, technológov ktorí chcú získaťprehľad o nových požiadavkách normy a ich aplikácií do svojích manažérskych systémov.

Chcete vedieť viac o danej problematike, alebo máte nejaké ďalšie otázky?

Email