DNVGL.com

Workshop Nové požiadavky checklistu SCC 2017/6.0

EDIAS - digital signature

Tento workshop zameraný na zvyšovanie informovanosti je navrhnutý tak, aby účastníci získali základné znalosti o požiadavkách checklistu SCC 2017/6.0 a zmenách oproti starej verzii SCC 2008.

Na konci kurzu budú účastníci schopní porozumieť účelu checklistu SCC 2017/6.0 a jeho požiadavkám a tiež tomu, čo je nevyhnutné pri implementácii nových požiadaviek.

 Obsah workshopu:

 • Predstavenie checklistu SCC 2017/6.0 – prehľad a požiadavky, prílohy A, B
 • Hlavné zmeny oproti starej verzii checklistu SCC 2008
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov, scope certifikátov, konečný termín pre prevod certifikátov na novú verziu
 • Diskusia

 

Workshop je určený:

Všetkým zodpovedným a riadiacim pracovníkom, ktorí sú zapojení do procesu implementácie SCC taktiež konzultantom, ktorí potrebujú základné znalosti o novej verziii checklistu.

Vedeli ste?

 • Workshop je vyvinutý a prednášaný skúsenými vedúcimi audítormi a lektormi.
 • Počet účastníkov každého worskhopu je obmedzený, aby sa docielilo efektívne zapojenie sa každého jedného účastníka.
 • Účastníkom, ktorí worshop úspešne absolvovali bude udelené potvrdenie o účasti.


Miesto konania:

Hotel Myslivna, Brno http://www.hotelmyslivna.cz/kontakty/

Cena:

185 € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania workshopu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

V prípade záujmu o účasť na tomto workshope vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.    

Na konci kurzu budú účastníci schopní porozumieť účelu checklistu SCC 2017/6.0 a jeho požiadavkám a tiež tomu, čo je nevyhnutné pri implementácii nových požiadaviek.

 Obsah workshopu:

 • Predstavenie checklistu SCC 2017/6.0 – prehľad a požiadavky, prílohy A, B
 • Hlavné zmeny oproti starej verzii checklistu SCC 2008
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov, scope certifikátov, konečný termín pre prevod certifikátov na novú verziu
 • Diskusia

 

Workshop je určený:

Všetkým zodpovedným a riadiacim pracovníkom, ktorí sú zapojení do procesu implementácie SCC taktiež konzultantom, ktorí potrebujú základné znalosti o novej verziii checklistu.

Vedeli ste?

 • Workshop je vyvinutý a prednášaný skúsenými vedúcimi audítormi a lektormi.
 • Počet účastníkov každého worskhopu je obmedzený, aby sa docielilo efektívne zapojenie sa každého jedného účastníka.
 • Účastníkom, ktorí worshop úspešne absolvovali bude udelené potvrdenie o účasti.


Miesto konania:

Hotel Myslivna, Brno http://www.hotelmyslivna.cz/kontakty/

Cena:

185 € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania workshopu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

V prípade záujmu o účasť na tomto workshope vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.    

TERMÍNY KURZOV

Dátum Miesto konania
Dátum
24.1.2019
Miesto konania
Brno