DNVGL.com

Workshop Nové požiadavky checklistu SCC 2017/6.0

EDIAS - digital signature

Tento workshop zameraný na zvyšovanie informovanosti je navrhnutý tak, aby účastníci získali základné znalosti o požiadavkách checklistu SCC 2017/6.0 a zmenách oproti starej verzii SCC 2008.

Na konci kurzu budú účastníci schopní porozumieť účelu checklistu SCC 2017/6.0 a jeho požiadavkám a tiež tomu, čo je nevyhnutné pri implementácii nových požiadaviek.

 Obsah workshopu:

 • Predstavenie checklistu SCC 2017/6.0 – prehľad a požiadavky, prílohy A, B
 • Hlavné zmeny oproti starej verzii checklistu SCC 2008
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov, scope certifikátov, konečný termín pre prevod certifikátov na novú verziu
 • Diskusia

 

Workshop je určený:

Všetkým zodpovedným a riadiacim pracovníkom, ktorí sú zapojení do procesu implementácie SCC taktiež konzultantom, ktorí potrebujú základné znalosti o novej verziii checklistu.

Vedeli ste?

 • Workshop je vyvinutý a prednášaný skúsenými vedúcimi audítormi a lektormi.
 • Počet účastníkov každého worskhopu je obmedzený, aby sa docielilo efektívne zapojenie sa každého jedného účastníka.
 • Účastníkom, ktorí worshop úspešne absolvovali bude udelené potvrdenie o účasti.


Miesto konania:

Hotel Myslivna, Brno http://www.hotelmyslivna.cz/kontakty/

Cena:

185 € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania workshopu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť. 

Na konci kurzu budú účastníci schopní porozumieť účelu checklistu SCC 2017/6.0 a jeho požiadavkám a tiež tomu, čo je nevyhnutné pri implementácii nových požiadaviek.

 Obsah workshopu:

 • Predstavenie checklistu SCC 2017/6.0 – prehľad a požiadavky, prílohy A, B
 • Hlavné zmeny oproti starej verzii checklistu SCC 2008
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov, scope certifikátov, konečný termín pre prevod certifikátov na novú verziu
 • Diskusia

 

Workshop je určený:

Všetkým zodpovedným a riadiacim pracovníkom, ktorí sú zapojení do procesu implementácie SCC taktiež konzultantom, ktorí potrebujú základné znalosti o novej verziii checklistu.

Vedeli ste?

 • Workshop je vyvinutý a prednášaný skúsenými vedúcimi audítormi a lektormi.
 • Počet účastníkov každého worskhopu je obmedzený, aby sa docielilo efektívne zapojenie sa každého jedného účastníka.
 • Účastníkom, ktorí worshop úspešne absolvovali bude udelené potvrdenie o účasti.


Miesto konania:

Hotel Myslivna, Brno http://www.hotelmyslivna.cz/kontakty/

Cena:

185 € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania workshopu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.