DNVGL.com

Virtuálny kurz - Interný audítor podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015

CASCADE Thermography software module

Vyskúšajte našu novinku - virtuálne kurzy! Tento typ kurzov je realizovaný prostredníctvom online vzdelávacej platformy, ktorá umožňuje aktívnu interakciu medzi účastníkmi a lektorom. Kurzy pozostávajú z prezentácie lektora, cvičení, kvízov a ďalších aktivít, vďaka čomu získate skvelý vzdelávací zážitok. Využite možnosť pripojiť sa z pohodlia domova a získať rovnakú kvalitu našich kurzov.

Jednou z dôležitých požiadaviek normy ISO 9001:2015 je pravidelné vykonávanie interných auditov.

Cieľ kurzu: 

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) na vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy ISO 9001:2015, pochopia 7 princípov manažérstva kvality, precvičia si prípravu a vedenie auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa možu pri vykonávaní auditu stretnúť

Popis kurzu: 

Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či je systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy, či je zavedený efektívne a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí na zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie povedomia kvality vo firme.

 

Obsah kurzu:

Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9000 a vysvetlenie vzťahu medzi nimi

•Stručný výklad požiadaviek normy ISO 9001:2015 a používanej terminológie

•Účel vykonávania interných auditov

•Plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu

•Príprava na vykonanie auditu, vypracovanie kontrolného zoznamu

•Výklad postupu vykonania interného auditu

•Formulácia zistení z auditu

•Riešenie zistených nezhôd

•Úloha a prínos interného audítora

•Precvičenie efektívneho vedenia auditu

•Psychologické aspekty auditu

•Riešenie cvičení

•Vykonanie záverečného testu 

 

Kurz je určený: 

Pre pracovníkov v oblasti kvality, ktorí chcú získať kvalifikáciu na efektívne vykonávanie interných auditov podľa normy ISO 9001:2015

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite dole na "virtuálny kurz".

Jednou z dôležitých požiadaviek normy ISO 9001:2015 je pravidelné vykonávanie interných auditov.

Cieľ kurzu: 

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) na vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy ISO 9001:2015, pochopia 7 princípov manažérstva kvality, precvičia si prípravu a vedenie auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa možu pri vykonávaní auditu stretnúť

Popis kurzu: 

Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či je systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy, či je zavedený efektívne a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí na zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie povedomia kvality vo firme.

 

Obsah kurzu:

Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9000 a vysvetlenie vzťahu medzi nimi

•Stručný výklad požiadaviek normy ISO 9001:2015 a používanej terminológie

•Účel vykonávania interných auditov

•Plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu

•Príprava na vykonanie auditu, vypracovanie kontrolného zoznamu

•Výklad postupu vykonania interného auditu

•Formulácia zistení z auditu

•Riešenie zistených nezhôd

•Úloha a prínos interného audítora

•Precvičenie efektívneho vedenia auditu

•Psychologické aspekty auditu

•Riešenie cvičení

•Vykonanie záverečného testu 

 

Kurz je určený: 

Pre pracovníkov v oblasti kvality, ktorí chcú získať kvalifikáciu na efektívne vykonávanie interných auditov podľa normy ISO 9001:2015

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite dole na "virtuálny kurz".

DNV GL Aktuálny plán kurzov na rok 2020