DNVGL.com

Kurz Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov podľa ISO 9001:2015

Corporate Responsibility

Jednou z dôležitých požiadaviek normy ISO 9001:2015 je pravidelné vykonávanie interných auditov. Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či celý systém manažérstva kvality je v súlade s požiadavkamii normy, ako efektívne je zavedený a ako efektívne v praxi funguje.

Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie povedomia kvality vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu si na praktických príkladoch precvičia vykonávanie interných auditov. Získajú praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Stručné zopakovanie požiadaviek ISO 9001:2015
 • Vysvetlenie nejasností pri interpretácii ustanovení normy ISO 9001:2015
 • Riešenie modelových situácií z interných auditov (nezhody, pozorovania)
 • Precvičenie určovania príčin zistených nezhôd
 • Zopakovanie hlavných zásad auditovania
 • Zaujímavosti z praxe audítora DNV GL
 • Simulácia interného auditu v praxi
 • Zodpovedanie otázok účastníkov kurzu
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena kurzu:

340,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú zľavu 10%.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť. 

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                            

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky. 

Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie povedomia kvality vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu si na praktických príkladoch precvičia vykonávanie interných auditov. Získajú praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Stručné zopakovanie požiadaviek ISO 9001:2015
 • Vysvetlenie nejasností pri interpretácii ustanovení normy ISO 9001:2015
 • Riešenie modelových situácií z interných auditov (nezhody, pozorovania)
 • Precvičenie určovania príčin zistených nezhôd
 • Zopakovanie hlavných zásad auditovania
 • Zaujímavosti z praxe audítora DNV GL
 • Simulácia interného auditu v praxi
 • Zodpovedanie otázok účastníkov kurzu
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena kurzu:

340,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú zľavu 10%.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť. 

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                            

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.