DNVGL.com

Kurz Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov podľa ISO 9001:2015

Jednou z dôležitých požiadaviek normy ISO 9001:2015 je pravidelné vykonávanie interných auditov. Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či celý systém manažérstva kvality je v súlade s požiadavkamii normy, ako efektívne je zavedený a ako efektívne v praxi funguje.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
SHARE:
PRINT:
Corporate Responsibility

Training Information

Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie povedomia kvality vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu si na praktických príkladoch precvičia vykonávanie interných auditov. Získajú praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

  • Stručné zopakovanie požiadaviek ISO 9001:2015
  • Vysvetlenie nejasností pri interpretácii ustanovení normy ISO 9001:2015
  • Riešenie modelových situácií z interných auditov (nezhody, pozorovania)
  • Precvičenie určovania príčin zistených nezhôd
  • Zopakovanie hlavných zásad auditovania
  • Zaujímavosti z praxe audítora DNV GL
  • Simulácia interného auditu v praxi
  • Zodpovedanie otázok účastníkov kurzu
  • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena kurzu:

340,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú zľavu 10%.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                            

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.