DNVGL.com

Kurz Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov IATF 16949:2009

Technická špecifikácia IATF 16949:2009 zjednocuje celosvetové požiadavky zákazníkov v automobilovom priemysle (členovia IATF).

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
Corporate Responsibility

Training Information

Jednou z požiadaviek tejto špecifikácie je vykonávanie interných auditov. Interný auditor je zodpovedný za preverenie súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy a taktiež za zhodnotenie efektívnosti zavedeného systému. Prínosom interných auditov by malo byť predovšetkým vyhľadavanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Interní audítori tiež bývajú nástrojom pre zvyšovanie povedomia o systémoch manažérsva kvality v spoločnosti.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu si na praktických príkladoch precvičia vykonávanie interných auditov. Získajú praktické skúsenosti týkajúce se prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na prekážky, s ktorými sa možu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

  • Zmeny v revízii normy IATF 16949:2009
  • Procesný prístup k auditovaniu, zameranie auditov na hodnotenie výkonnosti procesov
  • Úloha špecifických požiadaviek zákazníka
  • Práca v skupinách - zopakovanie si požiadaviek normy IATF 16949
  • Riešenie modelových situácií z interných auditov, formulácia zistení auditu
  • Diskusia - zodpovedanie otázok účastníkov kurzu zameraných na konkrétne/vybrané požiadavky IATF 16949
  • Záverečný test
  • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v automobilovom priemysle.

Trvanie kurzu:

1 deň

Cena kurzu:

185,- € bez DPH. Klienti DNV GL si môžu uplatniť 10% zľavu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.