DNVGL.com

Kurz Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov IATF 16949:2009

Corporate Responsibility

Technická špecifikácia IATF 16949:2009 zjednocuje celosvetové požiadavky zákazníkov v automobilovom priemysle (členovia IATF).

Jednou z požiadaviek tejto špecifikácie je vykonávanie interných auditov. Interný auditor je zodpovedný za preverenie súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy a taktiež za zhodnotenie efektívnosti zavedeného systému. Prínosom interných auditov by malo byť predovšetkým vyhľadavanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Interní audítori tiež bývajú nástrojom pre zvyšovanie povedomia o systémoch manažérsva kvality v spoločnosti.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu si na praktických príkladoch precvičia vykonávanie interných auditov. Získajú praktické skúsenosti týkajúce se prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na prekážky, s ktorými sa možu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Zmeny v revízii normy IATF 16949:2009
 • Procesný prístup k auditovaniu, zameranie auditov na hodnotenie výkonnosti procesov
 • Úloha špecifických požiadaviek zákazníka
 • Práca v skupinách - zopakovanie si požiadaviek normy IATF 16949
 • Riešenie modelových situácií z interných auditov, formulácia zistení auditu
 • Diskusia - zodpovedanie otázok účastníkov kurzu zameraných na konkrétne/vybrané požiadavky IATF 16949
 • Záverečný test
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v automobilovom priemysle.

Trvanie kurzu:

1 deň

Cena kurzu:

185,- € bez DPH. Klienti DNV GL si môžu uplatniť 10% zľavu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

 

Jednou z požiadaviek tejto špecifikácie je vykonávanie interných auditov. Interný auditor je zodpovedný za preverenie súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy a taktiež za zhodnotenie efektívnosti zavedeného systému. Prínosom interných auditov by malo byť predovšetkým vyhľadavanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Interní audítori tiež bývajú nástrojom pre zvyšovanie povedomia o systémoch manažérsva kvality v spoločnosti.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu si na praktických príkladoch precvičia vykonávanie interných auditov. Získajú praktické skúsenosti týkajúce se prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na prekážky, s ktorými sa možu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Zmeny v revízii normy IATF 16949:2009
 • Procesný prístup k auditovaniu, zameranie auditov na hodnotenie výkonnosti procesov
 • Úloha špecifických požiadaviek zákazníka
 • Práca v skupinách - zopakovanie si požiadaviek normy IATF 16949
 • Riešenie modelových situácií z interných auditov, formulácia zistení auditu
 • Diskusia - zodpovedanie otázok účastníkov kurzu zameraných na konkrétne/vybrané požiadavky IATF 16949
 • Záverečný test
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v automobilovom priemysle.

Trvanie kurzu:

1 deň

Cena kurzu:

185,- € bez DPH. Klienti DNV GL si môžu uplatniť 10% zľavu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.