DNVGL.com

Kurz Vedúci/externý audítor životného prostredia podľa požiadaviek ISO 14001:2015

Corporate Responsibility

Kurz je akreditovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors – Medzinárodný register certifikovaných audítorov).

Úspešným absolvovaním kurzu Vedúci auditor EMS a zvládnutím písomnej skúšky splnia účastníci náročné odborné požiadavky na kvalifikáciu, ktorá je potrebná pre plánovánie a vedenie environmentálneho auditu nezávislou treťou stranou a splnia tak kvalifikačné predpoklady pre prípadnu registráciu IRCA.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú odbornú kvalifikáciu pre vykonávanie nezávislých externých auditov druhej a tretej strany podľa normy ISO 14001:2015 - podrobne zoznámia so všetkými IRCA definovanými zásadami a postupmi pre vykonávanie auditov druhou a treťou stranou a ukážu praktické zvládnutie znalostí a skúseností pre plánovanie a vedenie auditu.

Obsah kurzu:

 • Porozumenie požiadavkam súboru noriem ISO 1400x:2015
 • Účel vykonávania nezávislých auditov druhou a treťou stranou
 • Procesný prístup k vykonániu auditu
 • Plánovánie auditu
 • Vedenie úvodnej schôdzky (úvodnej návštevy)
 • Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva kvality
 • Výklad postupu a zásad vykonania externého auditu
 • Zistenia z auditu, definície nezhôd, kategorizácia nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrenia k náprave
 • Periodické audity
 • Akreditačné schémy a ich kritériá
 • Kvalifikačné požiadavky na externého audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Príprava na záverečný test
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých skúsených externých audítorov, alebo potenciálnych externých audítorov, ktorí chcú získať certifikát IRCA za účelom preukázánia odbornej kvalifikácie a spôsobilosti vedenia externých auditov druhou a treťou stranou, ďalej pre predstaviteľov vedenia, manažérov environmentu, ktorí sa chcú podrobne zoznámiť so zásadami a postupmi vykonávania externého auditu nezávislou stranou a rozšíriť si tak svoje znalosti, zvýšiť svoju odbornú kvalifikáciu a získať podrobné informácie týkajúce sa postupov a zásad na vykonávanie externých auditov.

Trvanie kurzu:

5 dní

Cena kurzu:

1 100,-€ bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

Termín konania kurzu: 

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky. 

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.


V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.


Kontakt:

Daniela Matyášová
Daniela Matyášová

Training manažérka

Poslať email Tel.: +421 907 933 115 | +421 2 444 55 282

When:

18. novembra - 22. novembra 2019

Add to calendar 2019/11/18 09:00 2019/11/22 18:00 Kurz Vedúci/externý audítor životného prostredia podľa požiadaviek ISO 14001:2015 Kurz je akreditovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors – Medzinárodný register certifikovaných audítorov).
https://www.dnvgl.sk/training/kurz-veduci-externy-auditor-zivotneho-prostredia-podla-poziadaviek-iso-14001-2015--66450
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349
Available dates and venues

Trvanie kurzu:

5 dní

Informácie pre záujemcov:

1 100,-€ bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

Úspešným absolvovaním kurzu Vedúci auditor EMS a zvládnutím písomnej skúšky splnia účastníci náročné odborné požiadavky na kvalifikáciu, ktorá je potrebná pre plánovánie a vedenie environmentálneho auditu nezávislou treťou stranou a splnia tak kvalifikačné predpoklady pre prípadnu registráciu IRCA.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú odbornú kvalifikáciu pre vykonávanie nezávislých externých auditov druhej a tretej strany podľa normy ISO 14001:2015 - podrobne zoznámia so všetkými IRCA definovanými zásadami a postupmi pre vykonávanie auditov druhou a treťou stranou a ukážu praktické zvládnutie znalostí a skúseností pre plánovanie a vedenie auditu.

Obsah kurzu:

 • Porozumenie požiadavkam súboru noriem ISO 1400x:2015
 • Účel vykonávania nezávislých auditov druhou a treťou stranou
 • Procesný prístup k vykonániu auditu
 • Plánovánie auditu
 • Vedenie úvodnej schôdzky (úvodnej návštevy)
 • Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva kvality
 • Výklad postupu a zásad vykonania externého auditu
 • Zistenia z auditu, definície nezhôd, kategorizácia nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrenia k náprave
 • Periodické audity
 • Akreditačné schémy a ich kritériá
 • Kvalifikačné požiadavky na externého audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Príprava na záverečný test
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých skúsených externých audítorov, alebo potenciálnych externých audítorov, ktorí chcú získať certifikát IRCA za účelom preukázánia odbornej kvalifikácie a spôsobilosti vedenia externých auditov druhou a treťou stranou, ďalej pre predstaviteľov vedenia, manažérov environmentu, ktorí sa chcú podrobne zoznámiť so zásadami a postupmi vykonávania externého auditu nezávislou stranou a rozšíriť si tak svoje znalosti, zvýšiť svoju odbornú kvalifikáciu a získať podrobné informácie týkajúce sa postupov a zásad na vykonávanie externých auditov.

Trvanie kurzu:

5 dní

Cena kurzu:

1 100,-€ bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

Termín konania kurzu: 

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky. 

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.


V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.


Termíny kurzov

Dátum Miesto konania
Dátum
8.-12.4.2019
Miesto konania
Trenčianske Teplice
Dátum
18.-22.11.2019
Miesto konania
Trenčianske Teplice