DNVGL.com

Kurz Vedúci/externý audítor bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2013

Training services from DNV GL - Business Assurance

Kurz je registrovaný riadiacim orgánom IRCA (Medzinárodný register certifikovaných auditorov) a spĺňa časť kvalifikačných požiadaviek pre tých, ktorí sa usilujú o registráciu ako vedúci audítori podľa tejto schémy.

Cieľ kurzu:

Tento intenzívny 5-dňový kurz pripravuje účastníkov na to, akým spôsobom vykonávať audity pre certifikačné orgány a napomáhať registračnému procesu podľa ISO/IEC 27001:2013. Cvičenia a prednášky o auditovaní sú založené na norme ISO 19011:2002 (návod na auditovanie manažéskych systémov pre kvalitu a environment). Účastníci tiež získajú vedomosti a zručnosti nevyhnutné k tomu, aby boli spôsobilí poskytnúť praktickú pomoc a informácie ostatným jednotlivcom a organizáciám, ktoré sa snažia o dosiahnutie súladu s touto normou.

Obsah kurzu:

 • Čo je informačná bezpečnosť
 • Dôležitosť informačnej bezpečnosti
 • Výklad požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013
 • Prehľad o hrozbách a zraniteľnostiach informačnej bezpečnosti
 • Manažérstvo rizík informačnej bezpečnosti
 • Výber riadenia informačnej bezpečnosti
 • Ako vybudovať manažérsky systém informačnej bezpečnosti (ISMS)
 • Techniky auditovania ISO/IEC 27001:2013
 • Riadenie a vedenie auditného tímu pri audite ISO/IEC 27001:2013
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu, riešenie nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu, vypracovanie správy z auditu
 • Úloha a rola interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pracovníkom bezpečnosti IT systémov, IT manažérom, audítorom alebo poradcom zavádzajúcim systém informačnej bezpečnosti.

Trvanie kurzu:

5 dní 

Cena kurzu:

1200,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť. 

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.


V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

Cieľ kurzu:

Tento intenzívny 5-dňový kurz pripravuje účastníkov na to, akým spôsobom vykonávať audity pre certifikačné orgány a napomáhať registračnému procesu podľa ISO/IEC 27001:2013. Cvičenia a prednášky o auditovaní sú založené na norme ISO 19011:2002 (návod na auditovanie manažéskych systémov pre kvalitu a environment). Účastníci tiež získajú vedomosti a zručnosti nevyhnutné k tomu, aby boli spôsobilí poskytnúť praktickú pomoc a informácie ostatným jednotlivcom a organizáciám, ktoré sa snažia o dosiahnutie súladu s touto normou.

Obsah kurzu:

 • Čo je informačná bezpečnosť
 • Dôležitosť informačnej bezpečnosti
 • Výklad požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013
 • Prehľad o hrozbách a zraniteľnostiach informačnej bezpečnosti
 • Manažérstvo rizík informačnej bezpečnosti
 • Výber riadenia informačnej bezpečnosti
 • Ako vybudovať manažérsky systém informačnej bezpečnosti (ISMS)
 • Techniky auditovania ISO/IEC 27001:2013
 • Riadenie a vedenie auditného tímu pri audite ISO/IEC 27001:2013
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu, riešenie nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu, vypracovanie správy z auditu
 • Úloha a rola interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pracovníkom bezpečnosti IT systémov, IT manažérom, audítorom alebo poradcom zavádzajúcim systém informačnej bezpečnosti.

Trvanie kurzu:

5 dní 

Cena kurzu:

1200,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť. 

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.


V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

DNV GL Aktuálny plán kurzov na rok 2019

Informácia o spracovaní osobných údajov účastníkov IRCA kurzov