DNVGL.com

Kurz VDA 6.5 - Audit produktu

Corporate Responsibility

Jednou z požiadaviek kladených na dodávateľov v automobilovom priemysle je vykonávať v stanovených intervaloch audity produktu, ktorých cieľom je overiť zhodu produktu so všetkými špecifickými požiadavkami na produkt. Ide o špecifický nástroj, ktorý sa uplatňuje nezávisle na výstupnej kontrole produktu. Pre realizáciu tohto typu auditov musí mať organizácia k dispozícii pripravený a kvalifikovaný personál.

Cieľ kurzu:

Zabezpečenie teoretickej spôsobilosti audítorov produktu,  s dôrazom na vytvorenie správneho katalógu otázok k auditu, hodnotenie rizikovosti a závažnosti identifikovaných chýb a vysvetlenie prístupu v zmysle VDA 6.5.

Obsah kurzu:

 • Vysvetlenie účelu auditov produktu - väzba na požiadavky zákazníka a IATF 16949:2016
 • Priebeh auditu výrobku, správny odber vzoriek
 • Katalóg otázok k auditu
 • Metodiky auditu
 • Ako súčasť kurzu navrhujeme vykonať aj praktický tréning vo výrobe - priame vykonanie auditu vybraných produktov.
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu. 

Trvanie kurzu: 

1 deň 

Cena kurzu: 

185,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                         

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

 

Kontakt:

Daniela Matyášová
Daniela Matyášová

Training manažérka

Poslať email Tel.: +421 907 933 115 | +421 2 444 55 282

When:

Add to calendar 2019/09/26 09:00 2019/09/26 18:00 Kurz VDA 6.5 - Audit produktu Jednou z požiadaviek kladených na dodávateľov v automobilovom priemysle je vykonávať v stanovených intervaloch audity produktu, ktorých cieľom je overiť zhodu produktu so všetkými špecifickými požiadavkami na produkt. Ide o špecifický nástroj, ktorý sa uplatňuje nezávisle na výstupnej kontrole produktu. Pre realizáciu tohto typu auditov musí mať organizácia k dispozícii pripravený a kvalifikovaný personál.
https://www.dnvgl.sk/training/kurz-vda-6-5-audit-produktu-65450
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Available dates and venues

Trvanie kurzu:

1 deň

Informácie pre záujemcov:

185,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

Cieľ kurzu:

Zabezpečenie teoretickej spôsobilosti audítorov produktu,  s dôrazom na vytvorenie správneho katalógu otázok k auditu, hodnotenie rizikovosti a závažnosti identifikovaných chýb a vysvetlenie prístupu v zmysle VDA 6.5.

Obsah kurzu:

 • Vysvetlenie účelu auditov produktu - väzba na požiadavky zákazníka a IATF 16949:2016
 • Priebeh auditu výrobku, správny odber vzoriek
 • Katalóg otázok k auditu
 • Metodiky auditu
 • Ako súčasť kurzu navrhujeme vykonať aj praktický tréning vo výrobe - priame vykonanie auditu vybraných produktov.
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu. 

Trvanie kurzu: 

1 deň 

Cena kurzu: 

185,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                         

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

 

Termíny kurzov

Dátum Miesto konania
Dátum

15.3.2019

Miesto konania
Piešťany
Dátum

7.6.2019

Miesto konania
Trnava
Dátum

26.9.2019

Miesto konania
Piešťany
Dátum

14.11.2019

Miesto konania
Piešťany