DNVGL.com

Kurz VDA 6.5 - Audit produktu

Jednou z požiadaviek kladených na dodávateľov v automobilovom priemysle je vykonávať v stanovených intervaloch audity produktu, ktorých cieľom je overiť zhodu produktu so všetkými špecifickými požiadavkami na produkt. Ide o špecifický nástroj, ktorý sa uplatňuje nezávisle na výstupnej kontrole produktu. Pre realizáciu tohto typu auditov musí mať organizácia k dispozícii pripravený a kvalifikovaný personál.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
SHARE:
PRINT:
Corporate Responsibility

Training Information

Cieľ kurzu:

Zabezpečenie teoretickej spôsobilosti audítorov produktu,  s dôrazom na vytvorenie správneho katalógu otázok k auditu, hodnotenie rizikovosti a závažnosti identifikovaných chýb a vysvetlenie prístupu v zmysle VDA 6.5.

Obsah kurzu:

  • Vysvetlenie účelu auditov produktu - väzba na požiadavky zákazníka a IATF 16949:2016
  • Priebeh auditu výrobku, správny odber vzoriek
  • Katalóg otázok k auditu
  • Metodiky auditu
  • Ako súčasť kurzu navrhujeme vykonať aj praktický tréning vo výrobe - priame vykonanie auditu vybraných produktov.
  • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
  • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu. 

Trvanie kurzu: 

1 deň 

Cena kurzu: 

185,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                         

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.