DNVGL.com

Kurz VDA 2:2012, 5. vydanie v porovnaní s PPAP:2006, 4. vydanie

Úspešné vedenie a fungovanie organizácie vyžaduje, aby bola riadená systematickým a jasným spôsobom. Úspech môže býť výsledkom zavádzania a udržiavania takého systému manažérstva, ktorého cieľom je neustále zlepšovanie efektívnosti a účinnosti chodu a činností organizácie.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
SHARE:
PRINT:
Corporate Responsibility

Training Information

Obsah kurzu:

  • Uplatnenie požiadaviek OEMs na uvoľnenie výrobného procesu/dielu
  • Iniciátor postupu uvoľnenia PPF
  • Principiálny priebeh vzorkovania výrobných dielov
  • Požiadavky na dokumentáciu 
  • Výber stupňa predloženia
  • Vzorkovanie a rozhodnutie o uvoľnení sériových dodávok
  • Špecifické požiadavky vybraných OEMs (VW, Daimler, Ford)
  • Zhrnutie a diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Trvanie kurzu:

1deň

Cena:

185,-€ bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.