DNVGL.com

Kurz Procesný prístup v automobilovom priemysle

Procesný prístup predstavuje úplne novú orientáciu, sústredenie sa na proces, ktorý je chápaný ako reťazec aktivít/činností/subprocesov, ktorých výsledkom je koncový produkt.

Kontakt:

Daniela Matyášová
Training & Sales Manager
Tel.: +421 907 933 115 | +421 2 444 55 282
SHARE:
PRINT:
Training services from DNV GL - Business Assurance

Training Information

Procesný prístup je založený na princípe riadenia a vzájomného pôsobenia všetkých podnikových procesov tak, aby plnili určené ciele. Efektívny priebeh podnikových procesov je nástrojom udržania a posilnenia pozície podniku v trhovo-orientovanom prostredí.

Cieľ kurzu:

Získanie znalostí o procesnom prístupe a praktických zručností pri jeho zavádzaní v rámci riadenia podniku.

Obsah kurzu: 

  • Vysvetlenie a definícia procesu
  • Procesný prístup a požiadavky noriem ISO 9001 a ISO/TS 16949
  • Návrh procesov – zostavenie procesnej mapy
  • Popisy procesov (diagram korytnačky)
  • Meranie výkonnosti procesov
  • Praktické cvičenia
  • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Trvanie kurzu:

1 deň

Cena kurzu:

185,- € bez DPH. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.