DNVGL.com

Kurz Požiadavky normy ISO 19011:2012

Norma ISO 19011:2012 je medzinárodnou normou, ktorá poskytuje návod a zásady auditovania, vedenia auditov a realizácie auditov systému manažérstva.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
SHARE:
PRINT:
Corporate Responsibility

Training Information

Revidovaná norma dáva návod na vedomosti a zručnosti audítorov, ale už neuvádza odkaz na „skončenú prípravu audítorov, ktorí majú vzdelanie, pracovné skúsenosti a školenia“. Súčasná revízia normy z roku 2012 prijala koncepciu vytvárania hodnôt integrovaním systémov, preto výsledkom tejto revízie je rozšírenie rozsahu normy ISO 19011:2012 na všetky typy systémov manažérstva a predstavuje významnú zmenu v histórii noriem.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu sa detailne oboznámia s požiadavkami normy ISO 19011:2012 a so zmenami v porovnaní s normou ISO 19011:2002.

Obsah kurzu: 

  • Oboznámenie sa s predmetom, cieľmi a metodikami auditu
  • Zásady a definície z normy ISO 19011:2012
  • Zmeny oproti norme ISO 19011:2002
  • Techniky auditovania, psychologické aspekty auditu
  • Význam a prínos procesných auditov
  • Riešenie najčastejších problémov pri audite a praktické cvičenia
  • Diskusia

Kurz je určený:  

Pre všetkých interných a externých audítorov. 

Trvanie kurzu:

1 deň

Cena kurzu:

185,- € bez DPH. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.