DNVGL.com

Kurz Plánovanie a riadenie projektov v automobilovom priemysle

Vytvorenie a udržanie kvality procesu a produktu v projekte vyžaduje systematický prístup. Štandardy projektového manažmentu ako sú ISO 10006, PMI alebo IPMA sú aplikovateľné pre projekty rôznej zložitosti, rôzne prostredia bez ohľadu na druh produktu, resp. procesu. Logicky tieto postupy dopĺňajú návody uvedené v norme ISO 9004.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
SHARE:
PRINT:
Training services from DNV GL - Business Assurance

Training Information

 • Trvanie kurzu:

  1 deň

 • Informácie pre záujemcov:

  185,- € bez DPH.

Termíny školení

Dátum
Místo konání
Dátum
9.11.2018
Místo konání
Piešťany

Cieľ kurzu:

Získať základné zručnosti a vedomosti týkajúce sa projektového manažmentu, definovania a monitorovania projektu metódami projektového manažmentu a riadením rizik v projektoch.

Obsah kurzu:

 • princípy riadenia projektov
 • prínosy projektového manažmentu
 • súvislosť projektového a procesného manažmentu
 • založenie projektu a jeho riadenie s väzbou na stratégiu
 • hlavné znaky projektu, stanovenie projektových cieľov
 • organizačné štruktúry projektového manažmentu
 • tímová práca v rámci projektu
 • harmonogram projektu
 • metódy projektového manažmentu
 • dokumentácia projektu
 • audity v rámci projektu a procesov
 • štandardy projektového manažmentu (ISO 10006, PMI, IPMA)
 • štúdia realizovateľnosti
 • omyly a chyby v projektovom manažmente
 • software pre oblasť riadenia projektov
 • diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Trvanie kurzu:

1 deň

Cena kurzu: 

185,- € bez DPH. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.