DNVGL.com

Kurz Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 9001:2015

Training services from DNV GL - Business Assurance

Zoznámenie sa s novou normou a identifikovania rozdielov, ktoré je nutné vyriešiť pre splnenie jej požiadaviek, je jedným zo základných krokov pre zabezpečenie správnej implementácie.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú prehľad o zmenách v norme ISO 9001:2015. Získajú vedomosti o praktickom použití systému manažérstva rizík a jeho využití pri riadení strát v spojení s identifikáciou procesu a ich monitorovaním. Pochopia normu ISO 9001:2015 ako návod a nástroj na riadenie strát a rizík.

Kurz je určený:

Pre manažérov kvality, interných audítorov, externých poradcov v systémoch manažérstva a všetkých, ktorí so systémami manažérstva pracujú a potrebujú detailne poznať požiadavky novej revidovanej normy ISO 9001.

Obsah kurzu:

 • Detailný prehľad a výklad všetkých nových požiadaviek revidovanej normy ISO 9001
 • Dôvody a hlavné črty novej revízie normy
 • Rámcová štruktúra (High Level Structure) novej revízie normy
 • Články noriem, ktoré vypadli a články, ktoré pribudli v novej revízii
 • Cvičenia, vykonanie záverečného  testu
 • Diskusia

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú prehľad o zmenách v norme ISO 9001:2015. Získajú vedomosti o praktickom použití systému manažérstva rizík a jeho využití pri riadení strát v spojení s identifikáciou procesu a ich monitorovaním. Pochopia normu ISO 9001:2015 ako návod a nástroj na riadenie strát a rizík.

Kurz je určený:

Pre manažérov kvality, interných audítorov, externých poradcov v systémoch manažérstva a všetkých, ktorí so systémami manažérstva pracujú a potrebujú detailne poznať požiadavky novej revidovanej normy ISO 9001.

Obsah kurzu:

 • Detailný prehľad a výklad všetkých nových požiadaviek revidovanej normy ISO 9001
 • Dôvody a hlavné črty novej revízie normy
 • Rámcová štruktúra (High Level Structure) novej revízie normy
 • Články noriem, ktoré vypadli a články, ktoré pribudli v novej revízii
 • Cvičenia, vykonanie záverečného  testu
 • Diskusia