DNVGL.com

Kurz Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 14001:2015

Training services from DNV GL - Business Assurance

Zoznámenie sa s novou normou a identifikovania rozdielov, ktoré je nutné vyriešiť pre splnenie jej požiadaviek, je jedným zo základných krokov pre zabezpečenie správnej implementácie.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú prehľad o zmenách v norme ISO 14001. Získajú vedomosti o praktickom použití systému managementu rizík a jeho využití pri riadení strát v spojení s identifikáciou procesu a ich monitorovaním. Pochopia normu ISO 14001:2015 ako návod a nástroj na riadenie strát a rizík.

Kurz je určený:

Pre manažérov životného prostredia, interných audítorov, externých poradcov v systémoch manažérstva a všetkým, ktorí so systémami manažérstva pracujú a potrebujú detailne poznať požiadavky novej revidovanej normy ISO 14001.

Obsah kurzu:

 • Detailný prehľad a výklad všetkých nových požiadaviek revidovanej normy ISO 14001
 • Dôvody a hlavné črty novej revízie normy
 • Rámcová štruktúra (High Level Structure) novej revízie normy
 • Články noriem, ktoré vypadli a články, ktoré pribudli v novej revízii
 • Cvičenia, vykonanie záverečného  testu
 • Diskusia

Trvanie kurzu:

1 deň

Cena kurzu:

185,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú prehľad o zmenách v norme ISO 14001. Získajú vedomosti o praktickom použití systému managementu rizík a jeho využití pri riadení strát v spojení s identifikáciou procesu a ich monitorovaním. Pochopia normu ISO 14001:2015 ako návod a nástroj na riadenie strát a rizík.

Kurz je určený:

Pre manažérov životného prostredia, interných audítorov, externých poradcov v systémoch manažérstva a všetkým, ktorí so systémami manažérstva pracujú a potrebujú detailne poznať požiadavky novej revidovanej normy ISO 14001.

Obsah kurzu:

 • Detailný prehľad a výklad všetkých nových požiadaviek revidovanej normy ISO 14001
 • Dôvody a hlavné črty novej revízie normy
 • Rámcová štruktúra (High Level Structure) novej revízie normy
 • Články noriem, ktoré vypadli a články, ktoré pribudli v novej revízii
 • Cvičenia, vykonanie záverečného  testu
 • Diskusia

Trvanie kurzu:

1 deň

Cena kurzu:

185,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.