DNVGL.com

Kurz Nástroje na zabezpečenie kvality – QFD a DOE

Corporate Responsibility

Quality Function Deployment & Design of Experiment

QFD (Quality Function Deployment) - Rozvoj funkcie kvality je nástroj na transformáciu požiadaviek zákazníka do technických parametrov výrobku.

DOE (Design of Experiment) – Plánovaný experiment. Je to systém inžinierstva kvality, ktorý zdôrazňuje efektívnu aplikáciu inžinierskych stratégií skôr ako pokročilé využitie štatistických metód. Táto technika zahŕňa priame aj nepriame inžinierstvo kvality.

Cieľ kurzu:

Učastníci kurzu porozumejú nástrojom na zabezpečenie kvality DOE a QFD a budú ich vedieť využívať vo svojej praxi.

Obsah kurzu:

QFD – Rozvoj funkcie kvality

 • Význam a dôležitosť QFD
 • Vstupy do QFD - analýza zákazníckych potrieb
 • Voľba tímu pre QFD
 • Postup QFD (metodika)
 • Praktický príklad QFD - 4 aplikačné fázy QFD
 • Výstupy z QFD (väzba na FMEA, proces zlepšovania, atď.)

DOE – Plánovaný experiment

 • Definície a pojmy
 • Význam a využitie DOE
 • Tradičné a faktoriálne prístupy k navrhovaniu experimentu
 • Replikácia a náhodné vplyvy
 • Plánovanie experimentu

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Trvanie kurzu:

1 deň

Cena:

185,-€bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

QFD (Quality Function Deployment) - Rozvoj funkcie kvality je nástroj na transformáciu požiadaviek zákazníka do technických parametrov výrobku.

DOE (Design of Experiment) – Plánovaný experiment. Je to systém inžinierstva kvality, ktorý zdôrazňuje efektívnu aplikáciu inžinierskych stratégií skôr ako pokročilé využitie štatistických metód. Táto technika zahŕňa priame aj nepriame inžinierstvo kvality.

Cieľ kurzu:

Učastníci kurzu porozumejú nástrojom na zabezpečenie kvality DOE a QFD a budú ich vedieť využívať vo svojej praxi.

Obsah kurzu:

QFD – Rozvoj funkcie kvality

 • Význam a dôležitosť QFD
 • Vstupy do QFD - analýza zákazníckych potrieb
 • Voľba tímu pre QFD
 • Postup QFD (metodika)
 • Praktický príklad QFD - 4 aplikačné fázy QFD
 • Výstupy z QFD (väzba na FMEA, proces zlepšovania, atď.)

DOE – Plánovaný experiment

 • Definície a pojmy
 • Význam a využitie DOE
 • Tradičné a faktoriálne prístupy k navrhovaniu experimentu
 • Replikácia a náhodné vplyvy
 • Plánovanie experimentu

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Trvanie kurzu:

1 deň

Cena:

185,-€bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.