DNVGL.com

Kurz MSA - Spôsobilosť meracích systémov

Praktický návod na využitie metód určovania spôsobilosti meracích systémov v súlade s požiadavkami IATF 16949.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
SHARE:
PRINT:
ISO 2015 revisione - Come possiamo aiutarti

Training Information

 • Trvanie kurzu:

  2 dni

 • Informácie pre záujemcov:

  340€ bez DPH.

Termíny školení

Dátum
Místo konání
Dátum
21 - 22.11.2018
Místo konání
Považská Bystrica

Kľúčovou otázkou pre riadenie výrobného procesu je kvalita nameraných údajov. Kvalita týchto údajov súvisí so štatistickými vlastnosťami sytému merania, ktoré je možné využívať pre analytické štúdie pre zvýšenie poznatkov o príčinách ovplyvňujúcich proces.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je vysvetliť:

 • vlastnosti systému merania
 • druhy variability v systémoch merania
 • chyby merania ako sú strannosť, stabilita, linearita, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť
 • návody pre stanovenie spôsobilosti meracieho systému, vrátane kritérií a posudzovania prijateľnosti meracieho systému

Obsah kurzu:

 • Základné pojmy, účel a terminológia
 • Vývojový diagram použitia analýzy meracích systémov
 • Zdroje variability merania a vplyv na rozhodovanie
 • Popis variability (stabilita, strannosť, linearita, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť)
 • Rozlišovacia schopnosť systému merania
 • Stratégia a príprava na posudzovanie systému merania
 • Štúdie spôsobilosti priamo ukazujúceho systému merania/kvantítatívne údaje/
 • Štúdie porovnávacích systémov merania/atributívne, kvalitatívne údaje/
 • Rôzne grafické a analytické metódy

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Trvanie kurzu

  2 dni

Cena kurzu: 

340 €,- € bez DPH. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.