DNVGL.com

Kurz Meranie účinnosti ISMS

Training services from DNV GL - Business Assurance

Riadenie bezpečnostných rizík je základom pre ustanovenie riadenia bezpečnosti informácií. Meranie účinnosti bezpečnostných opatrení má preto rozhodujúci vplyv na účelný rozvoj ISMS, nakoľko umožní plánovať rozvoj na základe skutočnej úrovne presadzovania bezpečnostných opatrení.

Cieľ kurzu:

Účastníci sa zoznámia s pravidlami pre vytváranie a sledovanie bezpečnostných metrík a prehĺbia si praktické schopnosti nutné pre úspešné využitie merania účinnosti ISMS pre rozvoj systému riadenia bezpečnosti informácií.

Obsah kurzu:

  • Miesto merania účinnosti ISMS v systéme manažérstva bezpečnosti informácií
  • Princípy merania účinnosti ISMS
  • Popis metriky a jej základných parametrov
  • Príklady použitia vhodných ukazovateľov pre meranie účinnosti ISMS
  • Použitie modelu CMM

Kurz je určený:

Všetkým manažérom bezpečnosti informácií a audítorom ISMS, ktorí si chcú prehĺbiť praktické schopnosti merania účinnosti riadenia bezpečnosti a obohatiť sa o skúsenosti a účelných odporúčaní spojených s meraním účinnosti ISMS.

Trvanie kurzu:

1 deň

Cena kurzu:

200,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť. 

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             


V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

Cieľ kurzu:

Účastníci sa zoznámia s pravidlami pre vytváranie a sledovanie bezpečnostných metrík a prehĺbia si praktické schopnosti nutné pre úspešné využitie merania účinnosti ISMS pre rozvoj systému riadenia bezpečnosti informácií.

Obsah kurzu:

  • Miesto merania účinnosti ISMS v systéme manažérstva bezpečnosti informácií
  • Princípy merania účinnosti ISMS
  • Popis metriky a jej základných parametrov
  • Príklady použitia vhodných ukazovateľov pre meranie účinnosti ISMS
  • Použitie modelu CMM

Kurz je určený:

Všetkým manažérom bezpečnosti informácií a audítorom ISMS, ktorí si chcú prehĺbiť praktické schopnosti merania účinnosti riadenia bezpečnosti a obohatiť sa o skúsenosti a účelných odporúčaní spojených s meraním účinnosti ISMS.

Trvanie kurzu:

1 deň

Cena kurzu:

200,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť. 

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             


V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.