DNVGL.com

Kurz Kontrolný plán - eliminácia reklamácií

Corporate Responsibility

Pokiaľ máte správny kontrolný plán, nepoznáte slovo reklamácia a nemusíte sa obávať žiadnej triediacej ani zvolávacej akcie.

Po každej reklamácii sa musí upravovať kontrolný plán, pretože neochránil ani Vás, ani Vašich zákazníkov pred problémami s kvalitou Vašich výrobkov. Pokiaľ má dodávateľ správne kontrolné plány, nepotrebujeme vstupnú kontrolu.

Cieľ kurzu:

Jednoducho aj laikom vysvetliť, aký je rozdiel medzi „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou. Inšpirovať aj odborníkov, ako zdokonaliť existujúce kontrolné plány a dodávať tak kvalitné výrobky, vyhnúť sa reklamáciám a nepotrebovať vstupnú kontrolu.

Obsah kurzu:

 • Dnešné podnikateľské prostredie
 • Kvalita výrobku, čo kontrolovať a prečo
 • Rozdiel medzi kontrolami výrobku a procesu
 • Histogram a stabilita
 • Rozdiel medzi “vyrobenou” a “vykontrolovanou” kvalitou
 • Úvod do SPC
 • Úvod do štatistickej prebierky porovnávaním
 • Účinnosť 100%nej kontroly
 • Kontrolné technológie
 • Kontrolný plán so zárukou na kvalitu
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých riaditeľov, ktorí chcú vedieť, čo majú požadovať od svojich pracovníkov kvality. Pre technikov, aby vedeli spolupracovať s pracovníkmi kvality, keď do technologického postupu zakomponovávajú kontroly s pridanou hodnotou. Pre všetkých pracovníkov výroby, aby chápali, že kontrola nám pomáha, chráni nás, naše výplaty a zákazníkov. Pre pracovníkov nákupu, aby vedeli, čo požadovať od dodávateľov.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena:

340,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú zľavu 10%.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

 

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

Po každej reklamácii sa musí upravovať kontrolný plán, pretože neochránil ani Vás, ani Vašich zákazníkov pred problémami s kvalitou Vašich výrobkov. Pokiaľ má dodávateľ správne kontrolné plány, nepotrebujeme vstupnú kontrolu.

Cieľ kurzu:

Jednoducho aj laikom vysvetliť, aký je rozdiel medzi „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou. Inšpirovať aj odborníkov, ako zdokonaliť existujúce kontrolné plány a dodávať tak kvalitné výrobky, vyhnúť sa reklamáciám a nepotrebovať vstupnú kontrolu.

Obsah kurzu:

 • Dnešné podnikateľské prostredie
 • Kvalita výrobku, čo kontrolovať a prečo
 • Rozdiel medzi kontrolami výrobku a procesu
 • Histogram a stabilita
 • Rozdiel medzi “vyrobenou” a “vykontrolovanou” kvalitou
 • Úvod do SPC
 • Úvod do štatistickej prebierky porovnávaním
 • Účinnosť 100%nej kontroly
 • Kontrolné technológie
 • Kontrolný plán so zárukou na kvalitu
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých riaditeľov, ktorí chcú vedieť, čo majú požadovať od svojich pracovníkov kvality. Pre technikov, aby vedeli spolupracovať s pracovníkmi kvality, keď do technologického postupu zakomponovávajú kontroly s pridanou hodnotou. Pre všetkých pracovníkov výroby, aby chápali, že kontrola nám pomáha, chráni nás, naše výplaty a zákazníkov. Pre pracovníkov nákupu, aby vedeli, čo požadovať od dodávateľov.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena:

340,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú zľavu 10%.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

 

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

Termíny kurzov

Dátum Miesto konania
Dátum
19.-20.6.2019
Miesto konania
Žilina