DNVGL.com

Kurz Interný audítor podľa normy ISO 50001:2011

Implementácia normy ISO 50001:2011 pomáha organizáciám lepšie využívať existujúce aktíva prostredníctvom riadenej spotreby energie.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
SHARE:
PRINT:
Training services from DNV GL - Business Assurance

Training Information

 • Trvanie kurzu:

  2 dni

 • Informácie pre záujemcov:

  340 € bez DPH

Termíny kurzov

Dátum
Miesto konania
Dátum
26 - 27.03.2018
Miesto konania
Trnava
Dátum
10 - 11.10.2018
Miesto konania
Trnava

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy ISO 50001:2011 a naučia sa vykonávať interné audity podľa uvedenej normy.

Obsah kurzu:

 • Výklad požiadaviek normy ISO 50001:2011 - úvod, rozsah, termíny a definície
 • Požiadavky na uplatňovanie energetického manažmentu v organizácií
 • Všeobecné požiadavky a zodpovednosť manažmentu
 • Energetická politika a energetické plánovanie
 • Vykonávanie  auditov podľa normy ISO 50001:2011
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých zodpovedných pracovníkov, ktorí budú vykonávať interné audity podľa normy ISO 50001 a pre všetkých, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s energiami v rámci vlastnej organizácie.

Trvanie kurzu: 

2 dni

Cena kurzu: 

340,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.