DNVGL.com

Kurz Interný audítor podľa normy ISO 13485:2016

Norma ISO 13485:2016 definuje požiadavky na systém manažérstva kvality týkajúcí sa navrhovania/vývoja, výroby, inštalácie a servisu zdravotníckých prostriedkov. Zhrňuje všetky zásady správnej výrobnej praxe (GMP).

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
Corporate Responsibility

Training Information

 • Trvanie kurzu:

  2 dni

 • Informácie pre záujemcov:

  340,- € bez DPH. KLienti DNV GL majú 10% zľavu.

 • Termín konania:
  Pridať do kalendára 2019/10/09 09:00 2019/10/10 18:00 Kurz Interný audítor podľa normy ISO 13485:2016 Norma ISO 13485:2016 definuje požiadavky na systém manažérstva kvality týkajúcí sa navrhovania/vývoja, výroby, inštalácie a servisu zdravotníckých prostriedkov. Zhrňuje všetky zásady správnej výrobnej praxe (GMP).
  https://www.dnvgl.sk/training/kurz-interny-auditor-podla-normy-iso-13485-2016-69606
  Toto pridá školenie do Vášho kalendára, nezabudnite sa zaregistrovať na tento školnie
  false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Termíny kurzov

Dátum
Miesto konania
Dátum
9.-10.10.2019
Miesto konania
Piešťany

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy ISO 13485:2016. Pochopia 8 zásad manažmentu kvality, jeho prínosy a získajú praktické skúsenosti týkajúce se prípravy a vedenia auditu. Účastníci taktiež pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na prekážky, s ktorými sa možu pri vykonaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9000:2000 a ISO 13485:2016 a vysvetlenie vzťahu medzi nimi
 • Stručný výklad požiadaviek ISO 13485:2016 a terminológie
 • Procesný prístup, identifikácia procesov organizácie
 • Systém risk managementu
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Úloha a rola interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena kurzu:

340,- € bez DPH. KLienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.