DNVGL.com

Kurz Interný audítor podľa normy IRIS Rev. 2

Norma IRIS je založená na medzinárodnej norme ISO 9001 a rozširuje túto normu o špecifické požiadavky železničného priemyslu. Jej cieľom je zvýšiť kvalitu a spoľahlivosť vyrábaných koľajových vozidiel a ich komponentov zlepšením celého dodávateľského reťazca.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
Training services from DNV GL - Business Assurance

Training Information

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť pre vykonávanie interných auditov podľa normy IRIS tým, že se podrobne zoznámia s požiadavkami tejto normy, s jej rozdielmi oproti norme ISO 9001:2015 a so zásadami auditovania podľa normy IRIS.

Obsah kurzu:

  • Výklad požiadaviek normy IRIS
  • Rozdiely medzi normou IRIS a normou ISO 9001:2015
  • Vysvetlenie hlavných prvkov normy IRIS – systém manažérstva kvality, zodpovednosť manažmentu, riadenie zdrojov, realizácia produktu, meranie, analýza a zlepšovanie
  • Výklad špecifických požiadaviek IRIS nad rámec ISO 9001 - znalostný manažment, riadenie projektov, manažment ponúk, projektové riadenie, RAMS/LCC, riadenie nezdodných procesov atď.
  • Vykonávanie auditov podľa normy IRIS
  • Vyhodnotenie výsledkov auditu podľa IRIS
  • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
  • Príklady na praktické precvičenie používania normy IRIS pri auditovaní
  • Záverečný test
Kurz je určený: Pre všetkých interných audítorov kvality podľa ISO 9001:2015, ktorí chcú získať kvalifikáciu pre vykonávanie interných auditov podľa normy IRIS.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena:

340,-€ bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             


V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.