DNVGL.com

Kurz Interný audítor podľa normy IRIS Rev. 2

Training services from DNV GL - Business Assurance

Norma IRIS je založená na medzinárodnej norme ISO 9001 a rozširuje túto normu o špecifické požiadavky železničného priemyslu. Jej cieľom je zvýšiť kvalitu a spoľahlivosť vyrábaných koľajových vozidiel a ich komponentov zlepšením celého dodávateľského reťazca.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť pre vykonávanie interných auditov podľa normy IRIS tým, že se podrobne zoznámia s požiadavkami tejto normy, s jej rozdielmi oproti norme ISO 9001:2015 a so zásadami auditovania podľa normy IRIS.

Obsah kurzu:

 • Výklad požiadaviek normy IRIS
 • Rozdiely medzi normou IRIS a normou ISO 9001:2015
 • Vysvetlenie hlavných prvkov normy IRIS – systém manažérstva kvality, zodpovednosť manažmentu, riadenie zdrojov, realizácia produktu, meranie, analýza a zlepšovanie
 • Výklad špecifických požiadaviek IRIS nad rámec ISO 9001 - znalostný manažment, riadenie projektov, manažment ponúk, projektové riadenie, RAMS/LCC, riadenie nezdodných procesov atď.
 • Vykonávanie auditov podľa normy IRIS
 • Vyhodnotenie výsledkov auditu podľa IRIS
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Príklady na praktické precvičenie používania normy IRIS pri auditovaní
 • Záverečný test
Kurz je určený: Pre všetkých interných audítorov kvality podľa ISO 9001:2015, ktorí chcú získať kvalifikáciu pre vykonávanie interných auditov podľa normy IRIS.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena:

340,-€ bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky. 

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť. 

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             


V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť pre vykonávanie interných auditov podľa normy IRIS tým, že se podrobne zoznámia s požiadavkami tejto normy, s jej rozdielmi oproti norme ISO 9001:2015 a so zásadami auditovania podľa normy IRIS.

Obsah kurzu:

 • Výklad požiadaviek normy IRIS
 • Rozdiely medzi normou IRIS a normou ISO 9001:2015
 • Vysvetlenie hlavných prvkov normy IRIS – systém manažérstva kvality, zodpovednosť manažmentu, riadenie zdrojov, realizácia produktu, meranie, analýza a zlepšovanie
 • Výklad špecifických požiadaviek IRIS nad rámec ISO 9001 - znalostný manažment, riadenie projektov, manažment ponúk, projektové riadenie, RAMS/LCC, riadenie nezdodných procesov atď.
 • Vykonávanie auditov podľa normy IRIS
 • Vyhodnotenie výsledkov auditu podľa IRIS
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Príklady na praktické precvičenie používania normy IRIS pri auditovaní
 • Záverečný test
Kurz je určený: Pre všetkých interných audítorov kvality podľa ISO 9001:2015, ktorí chcú získať kvalifikáciu pre vykonávanie interných auditov podľa normy IRIS.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena:

340,-€ bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky. 

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť. 

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             


V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.