DNVGL.com

Kurz Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - preškolenie existujúcich ISO/TS audítorov

Technická špecifikácia IATF 16949:2016 zjednocuje celosvetové požiadavky zákazníkov v automobilovom priemysle (členovia IATF). Jednou z požiadaviek tejto špecifikácie je vykonávanie interných auditov.

Kontakt:

Daniela Matyášová
Training & Sales Manager
Tel.: +421 907 933 115 | +421 2 444 55 282
SHARE:
PRINT:
Training services from DNV GL - Business Assurance

Training Information

 • Trvanie kurzu:

  2 dni

 • Informácie pre záujemcov:

  360 € bez DPH

 • Termín konania:
  Pridať do kalendára 2018/02/01 09:00 2018/02/02 18:00 Kurz Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - preškolenie existujúcich ISO/TS audítorov Technická špecifikácia IATF 16949:2016 zjednocuje celosvetové požiadavky zákazníkov v automobilovom priemysle (členovia IATF). Jednou z požiadaviek tejto špecifikácie je vykonávanie interných auditov.
  https://www.dnvgl.sk/training/kurz-interny-auditor-kvality-podla-normy-iatf-16949-2016-preskolenie-existujucich-iso-ts-auditorov-84289
  Toto pridá školenie do Vášho kalendára, nezabudnite sa zaregistrovať na tento školnie
  false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Termíny školení

Dátum
Místo konání
Dátum
1 - 2.02.2018
Místo konání
Považská Bystrica
Dátum
14 - 15.03.2018
Místo konání
Považská Bystrica
Dátum
12 - 13.06.2018
Místo konání
Považská Bystrica
Dátum
13 - 14.11.2018
Místo konání
Považská Bystrica

Interný audítor je zodpovedný za preverenie súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy a tiež za zhodnotenie efektívnosti zavedeného systému. Prínosom interných auditov by malo byť predovšetkým vyhľadavanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Interní audítori tiež bývajú nástrojom pre zvyšovanie povedomia o systémoch manažérsva kvality v spoločnosti.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy IATF 16949 a pochopia vzťah k norme ISO 9001:2015 (musia byť preškolení nutne pred školením IATF), pochopia a naučia sa používať procesný prístup pri auditovaní v automobilovom priemysle, získajú praktické skúseností týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Základné informácie o stratégii prechodu z ISO/TS 16949 k IATF 16949
 • Informácia o nových certifikačných pravidlách IATF, dokument „Pokyny pre certifikáciu v aut. priemysle podľa IATF“
 • Vyššia rámcová štruktúra IATF 16949, vzťahy k norme ISO 9001:2015
 • Risk based thinking- uvažovanie založené na rizikách, identifikácia a riadenie rizika, auditovateľné požiadavky týkajúce sa rizika
 • Kontext organizácie, strategické smerovanie organizácie
 • Zmeny v požiadavkách v porovnaní s normou ISO/TS 16949
 • Praktické cvičenia

Kurz je určený:

Pre všetkých existujúcich interných ISO/TS audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v automobilovom priemysle.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena kurzu:

360 € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Kurz v termíne 28. - 29.3.2017 je už plne obsadený.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

UPOZORNENIE!

Pred samotným kurzom by mali mať účastníci znalosti o novej norme ISO 9001:2015 a doložiť túto skutočnosť školiacej organizácií relevantným dokladom (preškolenie o novej ISO 9001:2015 môže byť zabezpečené aj interne).