DNVGL.com

Kurz Interný audítor ISO 9001:2015

Kurz je akreditovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors – Medzinárodný register certifikovaných audítorov).

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
ISO 9001

Training Information

 • Trvanie kurzu:

  2 dni

 • Informácie pre záujemcov:

  340,-€bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

 • Termín konania:
  Pridať do kalendára 2019/03/07 09:00 2019/03/08 18:00 Kurz Interný audítor ISO 9001:2015 Kurz je akreditovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors – Medzinárodný register certifikovaných audítorov).
  https://www.dnvgl.sk/training/kurz-interny-auditor-iso-9001-2015-65241
  Toto pridá školenie do Vášho kalendára, nezabudnite sa zaregistrovať na tento školnie
  false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Termíny kurzov

Dátum
Miesto konania
Dátum
7.-8.3.2019
Miesto konania
Trnava
Dátum
6.-7.6.2019 
Miesto konania
Trenčianske Teplice
Dátum
15.-16.10.2019 
Miesto konania
Trnava
Dátum
4.-5.12.2019 
Miesto konania
Trenčianske Teplice

Jednou z dôležitých požiadaviek normy ISO 9001:2015 je pravidelné vykonávanie interných auditov. Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či je systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy, či je zavedený efektívne a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí na zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie povedomia kvality vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) na vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy ISO 9001:2015, pochopia 7 princípov manažérstva kvality, precvičia si prípravu a vedenie auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa možu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9000 a vysvetlenie vzťahu medzi nimi
 • Stručný výklad požiadaviek normy ISO 9001:2015 a používanej terminológie
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, vypracovanie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Formulácia zistení z auditu
 • Riešenie zistených nezhôd
 • Úloha a prínos interného audítora
 • Precvičenie efektívneho vedenia auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie cvičení
 • Vykonanie záverečného testu  

Kurz je určený:

Pre pracovníkov v oblasti kvality, ktorí chcú získať kvalifikáciu na efektívne vykonávanie interných auditov podľa normy ISO 9001:2015.

Trvanie kurzu: 

2 dni 

Cena:

340,-€bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.


https://groups.dnvgl.com/sites/Global_Training/SiteAssets/SitePages/Home/Notice%20of%20processing%20data%20for%20CQI%20_IRCA%20course%20delegates%20v1.pdf