DNVGL.com

Kurz Interný audítor integrovaného systému podľa požiadaviek ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007

Training services from DNV GL - Business Assurance

Interné audity integrovaného systému manažérstva predstavujú najúčelnejšiu formu vykonávania interných auditov, a prispievajú ku komplexnému zvyšovaniu efektívnosti systému manažérstva firmy.

Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či je celý systém manažérstva v súlade s požiadavkamii normy, ako efektívne je zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie filozofie povedomia kvality vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že:

 • sa podrobne oboznámia s požiadavkami noriem ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007
 • pochopia prínosy integrovaného systému manažérstva
 • oboznámia sa s legislatívou životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia
 • získajú praktické zručnosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia a vykonávania auditu
 • pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.
Obsah kurzu:
 • zoznámenie sa so súborom noriem ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
 • vysvetlenie vzájomného vzťahu medzi nimi, spoločné a špecifické požiadavky 
 • základné princípy systému manažérstva životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zásady integrácie celého systému
 • výklad integrovaných požiadaviek
 • legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a legislatíva životného prostredia
 • účel vykonávania interných auditov 
 • plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • výklad postupu vykonávania interného auditu
 • zistenia z auditu
 • dokumentácia výsledkov auditu 
 • vypracovanie správy z auditu
 • riešenie nezhôd
 • úloha a prínos interného audítora
 • schopnosti pre efektívne vedenie auditu
 • psychologické aspekty auditu 
 • riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Trvanie kurzu: 

3 dni

Cena kurzu: 

425,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.  

                                   

Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či je celý systém manažérstva v súlade s požiadavkamii normy, ako efektívne je zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie filozofie povedomia kvality vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že:

 • sa podrobne oboznámia s požiadavkami noriem ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007
 • pochopia prínosy integrovaného systému manažérstva
 • oboznámia sa s legislatívou životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia
 • získajú praktické zručnosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia a vykonávania auditu
 • pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.
Obsah kurzu:
 • zoznámenie sa so súborom noriem ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
 • vysvetlenie vzájomného vzťahu medzi nimi, spoločné a špecifické požiadavky 
 • základné princípy systému manažérstva životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zásady integrácie celého systému
 • výklad integrovaných požiadaviek
 • legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a legislatíva životného prostredia
 • účel vykonávania interných auditov 
 • plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • výklad postupu vykonávania interného auditu
 • zistenia z auditu
 • dokumentácia výsledkov auditu 
 • vypracovanie správy z auditu
 • riešenie nezhôd
 • úloha a prínos interného audítora
 • schopnosti pre efektívne vedenie auditu
 • psychologické aspekty auditu 
 • riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Trvanie kurzu: 

3 dni

Cena kurzu: 

425,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.