DNVGL.com

Kurz Interný audítor integrovaného systému podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

Interné audity integrovaného systému manžérstva predstavujú najúčelnejšiu formu vykonávania interných auditov a prispievajú ku komplexnému zvyšovaniu efektívnosti systému manažérstva firmy.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
Training services from DNV GL - Business Assurance

Training Information

 • Trvanie kurzu:

  4 dni

 • Informácie pre záujemcov:

  565 € bez DPH

 • Termín konania:
  Pridať do kalendára 2019/01/21 09:00 2019/01/24 18:00 Kurz Interný audítor integrovaného systému podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 Interné audity integrovaného systému manžérstva predstavujú najúčelnejšiu formu vykonávania interných auditov a prispievajú ku komplexnému zvyšovaniu efektívnosti systému manažérstva firmy.
  https://www.dnvgl.sk/training/kurz-interny-auditor-integrovaneho-systemu-podla-iso-9001-2015-iso-14001-2015-a-iso-45001-2018-65455
  Toto pridá školenie do Vášho kalendára, nezabudnite sa zaregistrovať na tento školnie
  false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Termíny kurzov

Dátum
Miesto konania
Dátum
21.-24.1.2019
Miesto konania
Trnava
Dátum
20.-23.5.2019
Miesto konania
Piešťany
Dátum
7.-10.10.2019 
Miesto konania
Piešťany

Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či je celý systém manažérstva v súlade s požiadavkami normy, ako efektívne je zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie filozofie povedomia kvality vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že:

 • sa podrobne oboznámia s požiadavkami noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
 • pochopia 8 zásad manažmentu kvality
 • pochopia prínosy integrovaného systému manažérstva
 • získajú praktické zručnosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia a vykonávania auditu
 • pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť


Kurz je určený: 

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Obsah kurzu:

 • zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
 • vysvetlenie vzájomného vzťahu medzi nimi, spoločné a špecifické požiadavky
 • základné princípy systému manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zásady integrácie celého systému
 • výklad integrovaných požiadaviek
 • legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a legislatíva životného prostredia
 • základy metrológie
 • účel vykonávania interných auditov
 • plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • výklad postupu vykonávania interného auditu
 • zistenia z auditu
 • dokumentácia výsledkov auditu
 • vypracovanie správy z auditu
 • riešenie nezhôd
 • úloha a rola interného audítora
 • schopnosti pre efektívne vedenie auditu
 • psychologické aspekty auditu
 • riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Trvanie kurzu: 

4 dni 

Cena kurzu: 

565,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                       

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.