DNVGL.com

Kurz Interný audítor integrovaného systému podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

Interné audity integrovaného systému manžérstva predstavujú najúčelnejšiu formu vykonávania interných auditov a prispievajú ku komplexnému zvyšovaniu efektívnosti systému manažérstva firmy.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
Training services from DNV GL - Business Assurance

Training Information

 • Trvanie kurzu:

  4 dni

 • Informácie pre záujemcov:

  565 € bez DPH

 • Termín konania:
  Pridať do kalendára 2019/01/21 09:00 2019/01/24 18:00 Kurz Interný audítor integrovaného systému podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 Interné audity integrovaného systému manžérstva predstavujú najúčelnejšiu formu vykonávania interných auditov a prispievajú ku komplexnému zvyšovaniu efektívnosti systému manažérstva firmy.
  https://www.dnvgl.sk/training/kurz-interny-auditor-integrovaneho-systemu-podla-iso-9001-2015-iso-14001-2015-a-iso-45001-2018-65455
  Toto pridá školenie do Vášho kalendára, nezabudnite sa zaregistrovať na tento školnie
  false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Termíny kurzov

Dátum
Miesto konania
Dátum
21.-24.1.2019
Miesto konania
Trnava
Dátum
20.-23.5.2019
Miesto konania
Piešťany
Dátum
7.-10.10.2019 
Miesto konania
Piešťany

Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či je celý systém manažérstva v súlade s požiadavkami normy, ako efektívne je zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie filozofie povedomia kvality vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že:

 • sa podrobne oboznámia s požiadavkami noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
 • pochopia 8 zásad manažmentu kvality
 • pochopia prínosy integrovaného systému manažérstva
 • získajú praktické zručnosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia a vykonávania auditu
 • pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť


Kurz je určený: 

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Obsah kurzu:

 • zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
 • vysvetlenie vzájomného vzťahu medzi nimi, spoločné a špecifické požiadavky
 • základné princípy systému manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zásady integrácie celého systému
 • výklad integrovaných požiadaviek
 • legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a legislatíva životného prostredia
 • základy metrológie
 • účel vykonávania interných auditov
 • plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • výklad postupu vykonávania interného auditu
 • zistenia z auditu
 • dokumentácia výsledkov auditu
 • vypracovanie správy z auditu
 • riešenie nezhôd
 • úloha a rola interného audítora
 • schopnosti pre efektívne vedenie auditu
 • psychologické aspekty auditu
 • riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Trvanie kurzu: 

4 dni 

Cena kurzu: 

565,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                       

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.