DNVGL.com

Kurz Interný audítor bezpečnosti informácií podľa ISO 27001:2013

Jednou z dôležitých požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013 je pravidelné vykonávanie interných auditov.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
Corporate Responsibility

Training Information

 • Trvanie kurzu:

  2 dni

 • Informácie pre záujemcov:

  395,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

 • Termín konania:
  Pridať do kalendára 2019/04/24 09:00 2019/04/25 18:00 Kurz Interný audítor bezpečnosti informácií podľa ISO 27001:2013 Jednou z dôležitých požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013 je pravidelné vykonávanie interných auditov.
  https://www.dnvgl.sk/training/kurz-interny-auditor-bezpecnosti-informacii-podla-iso-27001-2013-69379
  Toto pridá školenie do Vášho kalendára, nezabudnite sa zaregistrovať na tento školnie
  false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Termíny kurzov

Dátum
Miesto konania
Dátum

24.-25.4.2019

Miesto konania
Bratislava
Dátum
3.-4.6.2019
Miesto konania
Bratislava

Interní audítori preverujú, či je celý systém bezpečnosti informácií v súlade s požiadavkamii normy, či je efektívne zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy ISO/IEC 27001:2013 a s procesom posudzovania rizík (Risk Assessment), ktorý je základným prvkom tejto normy. Účastníci sa ďalej oboznámia s procesom implmentácie ISMS a získajú praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu. Cieľom kurzu je taktiež pochopenie psychologických aspektov auditu a príprava na možné prekážky, s ktorými sa pri vykonaní auditu môžeme stretnúť.

Obsah kurzu:
 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO/IEC 27000 a vysvetlenie vzťahu medzi nimi
 • Posudzovanie rizík (Risk Assessment)
 • Stručný výklad požiadaviek ISO/IEC 27001:2013 a terminológie
 • Zmeny v norme oproti predošlej revízii ISO/IEC 27001:2005
 • Implementácia ISMS (manažérskeho systému bezpečnosti informácií)
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Úloha a rola interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre pracovníkov v oblasti bezpečnosti informácií, ktorí chcú získať kvalifikáciu na efektívne vykonávanie interných auditov podľa normy ISO 27001:2013.

Trvanie kurzu:

2 dni 

Cena kurzu:

395,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             


V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.