DNVGL.com

Kurz Implementácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2011

Zvyšovanie kvalifikácie intených audítor podľa ISO 9001:2015

ISO 50001:2011 je medzinárodná norma, ktorá ponúka systematický postup na zlepšenie energetickej efektívnosti. Implementácia tejto normy pomáha organizáciám lepšie využívať existujúce aktíva riadenou spotrebou energie.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy ISO 50001:2011. Naučia ako implementovať požiadavky normy vo svojej spoločnosti a aj to, ako integrovať normu ISO 50001 do už existujúcich systémov manažérstva.

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorým záleží na zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a tiež tým, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s energiami v rámci vlastnej organizácie.

Obsah kurzu:

 • Výklad požiadaviek normy ISO 50001:2011 - úvod, rozsah, termíny a definície
 • Význam a prínos implementácie systému energetického manažmentu v organizácií
 • Požiadavky na uplatňovanie energetického manažmentu v organizácií
 • Energetická politika a energetické plánovanie
 • Spoločné požiadavky ISO 14001 a ISO 50001
 • Praktické príklady k efektívnemu riadeniu energetického manažmentu v organizácii
 • Praktické príklady integrácie normy ISO 50001 s ostatnými normami systémov manažérstva (napr. s ISO 14001, OHSAS 18001) 
 • Diskusia

Trvanie kurzu: 

1 deň

Cena kurzu: 

185,- € bez DPH. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky. 

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy ISO 50001:2011. Naučia ako implementovať požiadavky normy vo svojej spoločnosti a aj to, ako integrovať normu ISO 50001 do už existujúcich systémov manažérstva.

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorým záleží na zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a tiež tým, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s energiami v rámci vlastnej organizácie.

Obsah kurzu:

 • Výklad požiadaviek normy ISO 50001:2011 - úvod, rozsah, termíny a definície
 • Význam a prínos implementácie systému energetického manažmentu v organizácií
 • Požiadavky na uplatňovanie energetického manažmentu v organizácií
 • Energetická politika a energetické plánovanie
 • Spoločné požiadavky ISO 14001 a ISO 50001
 • Praktické príklady k efektívnemu riadeniu energetického manažmentu v organizácii
 • Praktické príklady integrácie normy ISO 50001 s ostatnými normami systémov manažérstva (napr. s ISO 14001, OHSAS 18001) 
 • Diskusia

Trvanie kurzu: 

1 deň

Cena kurzu: 

185,- € bez DPH. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.