DNVGL.com

Kurz Implementácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2011

ISO 50001:2011 je medzinárodná norma, ktorá ponúka systematický postup na zlepšenie energetickej efektívnosti. Implementácia tejto normy pomáha organizáciám lepšie využívať existujúce aktíva riadenou spotrebou energie.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
Zvyšovanie kvalifikácie intených audítor podľa ISO 9001:2015

Training Information

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy ISO 50001:2011. Naučia ako implementovať požiadavky normy vo svojej spoločnosti a aj to, ako integrovať normu ISO 50001 do už existujúcich systémov manažérstva.

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorým záleží na zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a tiež tým, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s energiami v rámci vlastnej organizácie.

Obsah kurzu:

  • Výklad požiadaviek normy ISO 50001:2011 - úvod, rozsah, termíny a definície
  • Význam a prínos implementácie systému energetického manažmentu v organizácií
  • Požiadavky na uplatňovanie energetického manažmentu v organizácií
  • Energetická politika a energetické plánovanie
  • Spoločné požiadavky ISO 14001 a ISO 50001
  • Praktické príklady k efektívnemu riadeniu energetického manažmentu v organizácii
  • Praktické príklady integrácie normy ISO 50001 s ostatnými normami systémov manažérstva (napr. s ISO 14001, OHSAS 18001) 
  • Diskusia

Trvanie kurzu: 

1 deň

Cena kurzu: 

185,- € bez DPH. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.