DNVGL.com

Kurz Hodnotenie dodávateľov v automobilovom priemysle

Zabezpečovanie kvality dodávok v dodávateľskom reťazci je jednou z kľúčových tém. Pri nedostatočnej špecifikácii a komunikácii na rozhraniach medzi dodávateľom a zákazníkom môžu vznikať významné straty, ktoré je možné eliminovať štandardizovanými postupmi.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
Corporate Responsibility

Training Information

 • Trvanie kurzu:

  1 deň

 • Informácie pre záujemcov:

  185,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

Termíny kurzov

Dátum
Miesto konania
Dátum
8.11.2018
Miesto konania
Piešťany

Cieľ kurzu:

Účastníci budú oboznámení  s postupmi týkajúcimi sa procesu nakupovania, vstupnej kontroly, výberu dodávateľov a hodnotenia výkonnosti dodávateľov v reálnom čase, metodikami pre rozvoj dodávateľov a princípmi partnerskej spolupráce.

Obsah kurzu:

 • základné pravidlá nakupovania
 • požiadavky na dodávateľov
 • uzatváranie obchodných zmlúv
 • objednávky-špecifikácie produktu
 • požiadavky na dokumentáciu
 • minimálne a maximálne skladové zásoby
 • vstupná kontrola-preberacie kritéria
 • zapracovanie preberacích kritérií do zmlúv
 • výber a hodnotenie dodávateľov, kritéria hodnotenia
 • zákaznícke audity
 • budovanie dodávateľských vzťahov
 • diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Trvanie kurzu:

1 deň

Cena kurzu:

185,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.