DNVGL.com

Kurz FMEA - analýza možných chýb a dôsledkov

ISO 2015 revisione - Come possiamo aiutarti

Cieľom FMEA je už vo fáze vývoja definovať možné poruchy vzhľadom k funkčným požiadavkám, odhadnúť pravdepodobnosť výskytu príčin porúch a ich detekcie a prijať opatrenia na najvýznamnejšie riziká.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu budú oboznámení so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA a so samotnou metodikou FMEA - s identifikáciou možných porúch, dôsledkov porúch a ich možných príčin vrátane využívania jednotlivých nástrojov pre ich správnu identifikáciu. Súčasťou kurzu je taktiež využitie FMEA pre identifikáciu zvláštnych charakteristík/znakov produktu.

Obsah kurzu:

 • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
 • Ciele a metodika
 • FMEA produktu a procesu
 • Identifikácia zvláštnych znakov
 • Určenie miery rizika
 • Väzba na plány kontroly a riadenia
 • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich efektívnosti
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle, ale aj mimo neho, nakoľko uvedená metodika zaznamenáva stále zvýšujúce sa uplatnenie aj v ostatných sektoroch.

1 deň 

Cena kurzu: 

185,- € bez DPH. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu budú oboznámení so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA a so samotnou metodikou FMEA - s identifikáciou možných porúch, dôsledkov porúch a ich možných príčin vrátane využívania jednotlivých nástrojov pre ich správnu identifikáciu. Súčasťou kurzu je taktiež využitie FMEA pre identifikáciu zvláštnych charakteristík/znakov produktu.

Obsah kurzu:

 • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
 • Ciele a metodika
 • FMEA produktu a procesu
 • Identifikácia zvláštnych znakov
 • Určenie miery rizika
 • Väzba na plány kontroly a riadenia
 • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich efektívnosti
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle, ale aj mimo neho, nakoľko uvedená metodika zaznamenáva stále zvýšujúce sa uplatnenie aj v ostatných sektoroch.

1 deň 

Cena kurzu: 

185,- € bez DPH. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

DNV GL Aktuálny plán kurzov na rok 2020