DNVGL.com

Kurz FMEA - analýza možných chýb a dôsledkov

Cieľom FMEA je už vo fáze vývoja definovať možné poruchy vzhľadom k funkčným požiadavkám, odhadnúť pravdepodobnosť výskytu príčin porúch a ich detekcie a prijať opatrenia na najvýznamnejšie riziká.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
SHARE:
PRINT:
ISO 2015 revisione - Come possiamo aiutarti

Training Information

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu budú oboznámení so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA a so samotnou metodikou FMEA - s identifikáciou možných porúch, dôsledkov porúch a ich možných príčin vrátane využívania jednotlivých nástrojov pre ich správnu identifikáciu. Súčasťou kurzu je taktiež využitie FMEA pre identifikáciu zvláštnych charakteristík/znakov produktu.

Obsah kurzu:

  • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
  • Ciele a metodika
  • FMEA produktu a procesu
  • Identifikácia zvláštnych znakov
  • Určenie miery rizika
  • Väzba na plány kontroly a riadenia
  • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich efektívnosti
  • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle, ale aj mimo neho, nakoľko uvedená metodika zaznamenáva stále zvýšujúce sa uplatnenie aj v ostatných sektoroch.

1 deň 

Cena kurzu: 

185,- € bez DPH. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.