DNVGL.com

Kurz Enterprise Risk Management

Corporate Responsibility

Celofiremné riadenie rizík

V súčasnosti organizácie podnikajú v prostredí, ktoré je charakterizované rastúcim a komplexnejším rizikom. Spoločnosť si postupne osvojuje čoraz menšiu toleranciu k zlyhaniu a každé zlyhanie firiem je pod drobnohľadom masovo komunikačných prostriedkov, sprísňujú sa „pravidlá hry“ zo strany regulačných orgánov. V tomto dynamickom svete je potrebné mať zavedený taký systém riadenia, ktorý zvláda významné hrozby. Jedným zo spôsobov reakcie je mať spracovaný a zavedený systémový rámec pre celopodnikové riadenie rizík – Enterprise Risk Management Framework.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú základné informácie o tom, čo je to manažérstvo rizík, na čom je založený systémový prístup k riadeniu rizík. Oboznámia sa s princípmi a procesom manažérstva rizík a sa tým, ako ho implementovať do celofiremného systému riadenia organizácie (Corporate governance). Pomocou praktických príkladov sa účastníci naučia, ako hodnotiť riziká a ako ich primerane riadiť. Kurz je založený na praktických skúsenostiach DNV GL z riadenia rizík v mnohých oblastiach.

Obsah kurzu:

  • Zoznámenie sa s pojmami risk management, viacerými definíciami rizík podľa noriem AS/NZS 4360:2004, ISO DIS 31000:2009, ISO 27001:2005 a pod.
  • Stručný úvod do problematiky manažérstva rizík, atribúty efektívneho manažérstva rizík a vysvetlenie základných princípov
  • Možné prístupy k manažérstvu rizík, prínosy a obmedzenia každého z nich
  • Štruktúrovaný prístup k manažérstvu rizík z hľadiska politiky, procesov a organizačnej štruktúry
  • Pozornosť bude venovaná kľúčovým prvkom manažérstva rizík:

          - Iniciácia, stanovenie kontextu

          - Posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík)

          - Riadenie rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení)

          - Komunikácia a spätná väzba

  • Výklad princípov a ukážky metodík kvalitatívnej, semi kvantitatívnej a kvantitatívnej analýzy rizík
  • Diskusia a vysvetlenie otázok vzťahu k existujúcim manažérskym subsystémom a praktickej stránke riadenia rizík, väzba medzi registrami rizík a organizáciou riadenia rizík, zvyškové riziká a efektívnosť riadenia rizík
  • Organizácia riadenia rizík, roly, zodpovednosti, komunikácia, hlásenia a eskalácia hrozieb a efektívnosť riadenia
  • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
  • Záverečný test

Kurz je určený:

Pracovníkom, ktorí stoja pred otázkou, ako efektívne riadiť riziká v organizácii vo viacerých oblastiach, pri riadení projektov, alebo organizačných jednotiek.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena:

395,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                           

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

Kontakt:

Daniela Matyášová
Daniela Matyášová

Training manažérka

Poslať email Tel.: +421 907 933 115 | +421 2 444 55 282

When:

11. novembra - 12. novembra 2019

Add to calendar 2019/11/11 09:00 2019/11/12 18:00 Kurz Enterprise Risk Management Celofiremné riadenie rizík
https://www.dnvgl.sk/training/kurz-enterprise-risk-management-66451
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349
Available dates and venues

Trvanie kurzu:

2 dni

Informácie pre záujemcov:

395,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V súčasnosti organizácie podnikajú v prostredí, ktoré je charakterizované rastúcim a komplexnejším rizikom. Spoločnosť si postupne osvojuje čoraz menšiu toleranciu k zlyhaniu a každé zlyhanie firiem je pod drobnohľadom masovo komunikačných prostriedkov, sprísňujú sa „pravidlá hry“ zo strany regulačných orgánov. V tomto dynamickom svete je potrebné mať zavedený taký systém riadenia, ktorý zvláda významné hrozby. Jedným zo spôsobov reakcie je mať spracovaný a zavedený systémový rámec pre celopodnikové riadenie rizík – Enterprise Risk Management Framework.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú základné informácie o tom, čo je to manažérstvo rizík, na čom je založený systémový prístup k riadeniu rizík. Oboznámia sa s princípmi a procesom manažérstva rizík a sa tým, ako ho implementovať do celofiremného systému riadenia organizácie (Corporate governance). Pomocou praktických príkladov sa účastníci naučia, ako hodnotiť riziká a ako ich primerane riadiť. Kurz je založený na praktických skúsenostiach DNV GL z riadenia rizík v mnohých oblastiach.

Obsah kurzu:

  • Zoznámenie sa s pojmami risk management, viacerými definíciami rizík podľa noriem AS/NZS 4360:2004, ISO DIS 31000:2009, ISO 27001:2005 a pod.
  • Stručný úvod do problematiky manažérstva rizík, atribúty efektívneho manažérstva rizík a vysvetlenie základných princípov
  • Možné prístupy k manažérstvu rizík, prínosy a obmedzenia každého z nich
  • Štruktúrovaný prístup k manažérstvu rizík z hľadiska politiky, procesov a organizačnej štruktúry
  • Pozornosť bude venovaná kľúčovým prvkom manažérstva rizík:

          - Iniciácia, stanovenie kontextu

          - Posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík)

          - Riadenie rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení)

          - Komunikácia a spätná väzba

  • Výklad princípov a ukážky metodík kvalitatívnej, semi kvantitatívnej a kvantitatívnej analýzy rizík
  • Diskusia a vysvetlenie otázok vzťahu k existujúcim manažérskym subsystémom a praktickej stránke riadenia rizík, väzba medzi registrami rizík a organizáciou riadenia rizík, zvyškové riziká a efektívnosť riadenia rizík
  • Organizácia riadenia rizík, roly, zodpovednosti, komunikácia, hlásenia a eskalácia hrozieb a efektívnosť riadenia
  • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
  • Záverečný test

Kurz je určený:

Pracovníkom, ktorí stoja pred otázkou, ako efektívne riadiť riziká v organizácii vo viacerých oblastiach, pri riadení projektov, alebo organizačných jednotiek.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena:

395,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                           

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

Termíny kurzov

Dátum Miesto konania
Dátum
11.-12.11.2019
Miesto konania
Bratislava