DNVGL.com

Kurz audítor bezpečnosti potravín podľa ISO 22000:2005

Cesta k úspešnému rozvoju potravinárského priemyslu vedie cez zabezpečenie kvality a bezpečnosti potravín.

Kvalita a bezpečnosť výroby sú kľúčom ku konkurencieschopnosti firiem, ktoré v tomto obore podnikajú. V súčasnej dobe sa za účelom presadenia sa v silnej konkurencii dostáva do popredia zabezpečenie bezpečnosti potravín podľa medzinárodne uznávaných noriem.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je predstaviť účastníkom požiadavky normy ISO 22 000:2005 a to hlavne v porovnaní s právnymi predpismi a s požiadavkami normy ISO 9001:2015. Účastníci kurzu si doplnia svoje znalosti v systéme manažérstva bezpečnosti potravín, ktoré im umožnia zlepšenie existujúceho zavedeného systému HACCP a splnenie požiadaviek zákazníkov.

Obsah kurzu:

 • Význam systému manažérstva bezpečnosti potravín
 • Základné právne predpisy vzťahujúce sa k potravinám
 • Normy a štandarty vzťahujúce sa k systému manažérstva bezpečnosti potravín
 • Termíny a definície ISO 22 000:2005
 • Zoznámenie sa s požiadavkami normy ISO 22 000:2005
 • Požiadavky na dokumentáciu
 • Osobná angažovanosť a aktivita manažmentu
 • Politika bezpečnosti potravín, plánovanie, zodpovednosť a právomoc
 • Interná a externá komunikácia
 • Pripravenosť a reakcia na nepredvídanú udalosť
 • Preskúmanie systému manažérstva vrcholovým vedením
 • Riadenie zdrojov, ľudské zdroje, infraštruktúra, pracovné prostredie
 • Plánovanie a realizácia bezpečných produktov
 • 7 základných princípov HACCP
 • Programy nevyhnutných predpokladov
 • Predbežné kroky umožňujúce analýzu rizika
 • Analýza rizika
 • Vytvorenie prevádzkových programov, nevyhnutných predpokladov
 • Plánovanie overenia
 • Systém sledovateľnosti
 • Riadenie nezhôd
 • Validácia, overovanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti potravín, validácia kombinácie ovladaných opatrení, riadenie monitorovania a merania, overovanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti potravín
 • Vzájomný vzťah medzi ISO 9001:2015 a ISO 22 000:2005
 • Vzájomný vzťah medzi HACCP a ISO 22000:2005
 • Certifikácia podľa ISO 22000:2005
 • Predstavenie základných požiadaviek ďalších štandartov: BRC, IFS, BRC pre obaly, EurepGAP, GMP

Kurz je určený:

Pre predstaviteľov vedenia v potravinárských firmách, manažérov bezpečnosti potravín, vedúcich pracovníkov potravinárskej výroby, interných audítorov kvality a HACCP.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena kurzu:

340,- € bez DPH.  

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť. 

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.         

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

Kvalita a bezpečnosť výroby sú kľúčom ku konkurencieschopnosti firiem, ktoré v tomto obore podnikajú. V súčasnej dobe sa za účelom presadenia sa v silnej konkurencii dostáva do popredia zabezpečenie bezpečnosti potravín podľa medzinárodne uznávaných noriem.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je predstaviť účastníkom požiadavky normy ISO 22 000:2005 a to hlavne v porovnaní s právnymi predpismi a s požiadavkami normy ISO 9001:2015. Účastníci kurzu si doplnia svoje znalosti v systéme manažérstva bezpečnosti potravín, ktoré im umožnia zlepšenie existujúceho zavedeného systému HACCP a splnenie požiadaviek zákazníkov.

Obsah kurzu:

 • Význam systému manažérstva bezpečnosti potravín
 • Základné právne predpisy vzťahujúce sa k potravinám
 • Normy a štandarty vzťahujúce sa k systému manažérstva bezpečnosti potravín
 • Termíny a definície ISO 22 000:2005
 • Zoznámenie sa s požiadavkami normy ISO 22 000:2005
 • Požiadavky na dokumentáciu
 • Osobná angažovanosť a aktivita manažmentu
 • Politika bezpečnosti potravín, plánovanie, zodpovednosť a právomoc
 • Interná a externá komunikácia
 • Pripravenosť a reakcia na nepredvídanú udalosť
 • Preskúmanie systému manažérstva vrcholovým vedením
 • Riadenie zdrojov, ľudské zdroje, infraštruktúra, pracovné prostredie
 • Plánovanie a realizácia bezpečných produktov
 • 7 základných princípov HACCP
 • Programy nevyhnutných predpokladov
 • Predbežné kroky umožňujúce analýzu rizika
 • Analýza rizika
 • Vytvorenie prevádzkových programov, nevyhnutných predpokladov
 • Plánovanie overenia
 • Systém sledovateľnosti
 • Riadenie nezhôd
 • Validácia, overovanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti potravín, validácia kombinácie ovladaných opatrení, riadenie monitorovania a merania, overovanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti potravín
 • Vzájomný vzťah medzi ISO 9001:2015 a ISO 22 000:2005
 • Vzájomný vzťah medzi HACCP a ISO 22000:2005
 • Certifikácia podľa ISO 22000:2005
 • Predstavenie základných požiadaviek ďalších štandartov: BRC, IFS, BRC pre obaly, EurepGAP, GMP

Kurz je určený:

Pre predstaviteľov vedenia v potravinárských firmách, manažérov bezpečnosti potravín, vedúcich pracovníkov potravinárskej výroby, interných audítorov kvality a HACCP.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena kurzu:

340,- € bez DPH.  

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť. 

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.         

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.