DNVGL.com

Kurz AIAG & VDA FMEA 2019

ISO 26262 DNV GL

Revidovaná príručka AIAG & VDA FMEA je novým referenčným manuálom pre automobilový priemysel pre analýzu chýb a možných dôsledkov, ktorý má slúžiť ako návod pre dodávateľov pri produktovom dizajne, návrhu a vývoji výrobného procesu a doplnkovej FMEA pre monitorovanie a odozvu systému.

Harmonizovaná AIAG & VDA FMEA bola vyvinutá globálnym tímom expertov výrobcov automobilov/ OEM a  dodávateľov prevažne Tier 1. Nová príručka FMEA obsahuje najlepšie praktiky z príručiek AIAG & VDA, zlepšené príklady a funkčnú bezpečnosť, ktoré sú spojené do nového harmonizovaného, štruktúrovaného prístupu.

 Harmonizovaná FMEA obsahuje okrem iného nasledovné zmeny:

 • uvedenie nového 7 - krokového prístupu
 • doplnkovú FMEA - MSR (Monitoring and system response)
 • nové kritéria pre hodnotenie Závažnosti, Výskytu a Detekcie
 • prepojenie medzi Design FMEA a  funkčnou bezpečnosťou ( ISO 26262)
 • zameranie na definovanie rozhraní systémov
 • a iné významné zmeny

 

Plán prechodu na novú harmonizovanú FMEU zatiaľ nebol oficiálne oznámený, bude komunikovaný zo strany zákazníkov na AIAG Quality Summit v 10/2019. Avšak už teraz je dôležité mať povedomie o zmenách a pripraviť plán na implementáciu nových požiadaviek.

 

Hlavný cieľ kurzu AIAG & VDA FMEA:

 • Porozumenie štruktúre manuálu VDA & AIAG FMEA
 • Pochopenie  7-krokového prístupu k analýze rizík  FMEA
 • Ako implementovať novú referenčnú príručku FMEA v praxi

Program a obsah kurzu:

9:00 hod. – otvorenie kurzu, privítanie účastníkov a krátke predstavenie

9:30 hod. – pozadie vývoja manuálu VDA & AIAG FMEA

10:00 hod. – vysvetlenie 7-krokového prístupu FMEA

10:30 hod. – systémová analýza (stupne 1-3, vrátane prípadovej štúdie)

 • Plánovanie a príprava
 • Štrukturálna analýza
 • Funkčná analýza

12:00 hod. – obed

13:00 hod. – analýza chýb a zmiernenie rizika (stupne 4-6, vrátane prípadovej štúdie)

 • Analýza chýb
 • Analýza rizík
 • Optimalizácia 

14:30 hod. – komunikácia ohľadne rizík  (stupeň 7)

15:30 hod. – implementácia nového prístupu

16:00 hod. – otázky

16:30 hod. – záver, ukončenie kurzu


Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle ale aj mimo automobilový priemysel, nakoľko uvedená metodika zaznamenáva stale zvýšujúcu sa aplikáciu aj v ostatných sektoroch s cieľom eliminovať možný výskyt chýb a znížiť ich dopady so silným zameraním na bezpečnosť a funkčnosť produktov.


Miesto konania:

Hotel Vienna House Easy,BA: https://www.viennahouse.com/sk/easy-bratislava/hotel/prehlad.html

Vienna House Diplomat Prague:https://www.viennahouse.com/cz/diplomat-prague/hotel/vitejte.html

Cena:

300 € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

7 800 CZK bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.


Profil lektora:

Paul Hardiman  patrí medzi medzinárodne uznávaných expertov v automobilovom priemysle, bol jedným z prvých skvalifikovaných automobilových audítorov v Spojenom kráľovstve.  Spolupracuje  s SMMT/IATF Oversight Body, kde vyvinul a zrealizoval celý rad školení pre automobilový priemysel (ISO/TS 16949, APQP, SPC, MSA, FMEA a PPAP).

 

Paul  je tiež schválený expert  v rámci  poskytovania kurzu pre IATF 16949 audítorov tretej strany /certifikační audítori v mene SMMT a je kvalifikovaný ako IATF witness audítor pod SMMT a VDA.

 

V roku 2015 si Paul založil vlastnú spoločnosť pod názvom Quality Partner Limited.

 

Napísal mnoho odborných článkov o riadení kvality, supply chain manažmente a TPM a bol hlavným speakerom na niekoľkých medzinárodných konferenciách po celom svete.

 

Vzdelanie/Kvalifikácia

 

Bakalársky titul Science BSc Honours Degree v metalurgii a materiáloch

Vyšší národný certifikáty HNC v mechanickom strojárstve

Kvalifikovaný hodnotiteľ JIPM TPM

Schválený tréner IATF 16949

Schválený IATF witness auditor

Kvalifikovaný tréner VDA 6.3 a VDA 6.5

Kvalifikovaný tréner MMOG-LE

 

Pre nás je cťou privítať Paula v Prahe a v Bratislave a veríme, že kurz za jeho účasti bude prínosom pre každého účastníka.

 

Poznámka:

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku.

Prihlášky pre SK kurz zasielajte na:daniela.matyasova@dnvgl.com do 23.08.2019.

 

Prihlášky pre CZ kurz zasielajte na:marketa.pirklova@dnvgl.com  do 23.08.2019.

 

Kontakt:

Daniela Matyášová
Daniela Matyášová

Training manažérka

Poslať email Tel.: +421 907 933 115 | +421 2 444 55 282

When:

Add to calendar 2019/09/09 09:00 2019/09/09 18:00 Kurz AIAG & VDA FMEA 2019 Revidovaná príručka AIAG & VDA FMEA je novým referenčným manuálom pre automobilový priemysel pre analýzu chýb a možných dôsledkov, ktorý má slúžiť ako návod pre dodávateľov pri produktovom dizajne, návrhu a vývoji výrobného procesu a doplnkovej FMEA pre monitorovanie a odozvu systému.
https://www.dnvgl.sk/training/kurz-aiag-vda-fmea-2019-149690
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Available dates and venues

Harmonizovaná AIAG & VDA FMEA bola vyvinutá globálnym tímom expertov výrobcov automobilov/ OEM a  dodávateľov prevažne Tier 1. Nová príručka FMEA obsahuje najlepšie praktiky z príručiek AIAG & VDA, zlepšené príklady a funkčnú bezpečnosť, ktoré sú spojené do nového harmonizovaného, štruktúrovaného prístupu.

 Harmonizovaná FMEA obsahuje okrem iného nasledovné zmeny:

 • uvedenie nového 7 - krokového prístupu
 • doplnkovú FMEA - MSR (Monitoring and system response)
 • nové kritéria pre hodnotenie Závažnosti, Výskytu a Detekcie
 • prepojenie medzi Design FMEA a  funkčnou bezpečnosťou ( ISO 26262)
 • zameranie na definovanie rozhraní systémov
 • a iné významné zmeny

 

Plán prechodu na novú harmonizovanú FMEU zatiaľ nebol oficiálne oznámený, bude komunikovaný zo strany zákazníkov na AIAG Quality Summit v 10/2019. Avšak už teraz je dôležité mať povedomie o zmenách a pripraviť plán na implementáciu nových požiadaviek.

 

Hlavný cieľ kurzu AIAG & VDA FMEA:

 • Porozumenie štruktúre manuálu VDA & AIAG FMEA
 • Pochopenie  7-krokového prístupu k analýze rizík  FMEA
 • Ako implementovať novú referenčnú príručku FMEA v praxi

Program a obsah kurzu:

9:00 hod. – otvorenie kurzu, privítanie účastníkov a krátke predstavenie

9:30 hod. – pozadie vývoja manuálu VDA & AIAG FMEA

10:00 hod. – vysvetlenie 7-krokového prístupu FMEA

10:30 hod. – systémová analýza (stupne 1-3, vrátane prípadovej štúdie)

 • Plánovanie a príprava
 • Štrukturálna analýza
 • Funkčná analýza

12:00 hod. – obed

13:00 hod. – analýza chýb a zmiernenie rizika (stupne 4-6, vrátane prípadovej štúdie)

 • Analýza chýb
 • Analýza rizík
 • Optimalizácia 

14:30 hod. – komunikácia ohľadne rizík  (stupeň 7)

15:30 hod. – implementácia nového prístupu

16:00 hod. – otázky

16:30 hod. – záver, ukončenie kurzu


Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle ale aj mimo automobilový priemysel, nakoľko uvedená metodika zaznamenáva stale zvýšujúcu sa aplikáciu aj v ostatných sektoroch s cieľom eliminovať možný výskyt chýb a znížiť ich dopady so silným zameraním na bezpečnosť a funkčnosť produktov.


Miesto konania:

Hotel Vienna House Easy,BA: https://www.viennahouse.com/sk/easy-bratislava/hotel/prehlad.html

Vienna House Diplomat Prague:https://www.viennahouse.com/cz/diplomat-prague/hotel/vitejte.html

Cena:

300 € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

7 800 CZK bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.


Profil lektora:

Paul Hardiman  patrí medzi medzinárodne uznávaných expertov v automobilovom priemysle, bol jedným z prvých skvalifikovaných automobilových audítorov v Spojenom kráľovstve.  Spolupracuje  s SMMT/IATF Oversight Body, kde vyvinul a zrealizoval celý rad školení pre automobilový priemysel (ISO/TS 16949, APQP, SPC, MSA, FMEA a PPAP).

 

Paul  je tiež schválený expert  v rámci  poskytovania kurzu pre IATF 16949 audítorov tretej strany /certifikační audítori v mene SMMT a je kvalifikovaný ako IATF witness audítor pod SMMT a VDA.

 

V roku 2015 si Paul založil vlastnú spoločnosť pod názvom Quality Partner Limited.

 

Napísal mnoho odborných článkov o riadení kvality, supply chain manažmente a TPM a bol hlavným speakerom na niekoľkých medzinárodných konferenciách po celom svete.

 

Vzdelanie/Kvalifikácia

 

Bakalársky titul Science BSc Honours Degree v metalurgii a materiáloch

Vyšší národný certifikáty HNC v mechanickom strojárstve

Kvalifikovaný hodnotiteľ JIPM TPM

Schválený tréner IATF 16949

Schválený IATF witness auditor

Kvalifikovaný tréner VDA 6.3 a VDA 6.5

Kvalifikovaný tréner MMOG-LE

 

Pre nás je cťou privítať Paula v Prahe a v Bratislave a veríme, že kurz za jeho účasti bude prínosom pre každého účastníka.

 

Poznámka:

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku.

Prihlášky pre SK kurz zasielajte na:daniela.matyasova@dnvgl.com do 23.08.2019.

 

Prihlášky pre CZ kurz zasielajte na:marketa.pirklova@dnvgl.com  do 23.08.2019.

 

Termíny kurzov

Dátum Miesto konania
Dátum
9.9.2019
Miesto konania
Bratislava
Dátum
10.9.2019   
Miesto konania
Praha