DNVGL.com

Kurz AIAG & VDA FMEA 2019

ISO 26262 DNV GL

Revidovaná príručka AIAG & VDA FMEA je novým referenčným manuálom pre automobilový priemysel pre analýzu chýb a možných dôsledkov, ktorý má slúžiť ako návod pre dodávateľov pri produktovom dizajne, návrhu a vývoji výrobného procesu a doplnkovej FMEA pre monitorovanie a odozvu systému.

Harmonizovaná AIAG & VDA FMEA bola vyvinutá globálnym tímom expertov výrobcov automobilov/ OEM a  dodávateľov prevažne Tier 1. Nová príručka FMEA obsahuje najlepšie praktiky z príručiek AIAG & VDA, zlepšené príklady a funkčnú bezpečnosť, ktoré sú spojené do nového harmonizovaného, štruktúrovaného prístupu.

 Harmonizovaná FMEA obsahuje okrem iného nasledovné zmeny:

 • uvedenie nového 7 - krokového prístupu
 • doplnkovú FMEA - MSR (Monitoring and system response)
 • nové kritéria pre hodnotenie Závažnosti, Výskytu a Detekcie
 • prepojenie medzi Design FMEA a  funkčnou bezpečnosťou ( ISO 26262)
 • zameranie na definovanie rozhraní systémov
 • a iné významné zmeny

 

Plán prechodu na novú harmonizovanú FMEU zatiaľ nebol oficiálne oznámený, bude komunikovaný zo strany zákazníkov na AIAG Quality Summit v 10/2019. Avšak už teraz je dôležité mať povedomie o zmenách a pripraviť plán na implementáciu nových požiadaviek.

 

Hlavný cieľ kurzu AIAG & VDA FMEA:

 • Porozumenie štruktúre manuálu VDA & AIAG FMEA
 • Pochopenie  7-krokového prístupu k analýze rizík  FMEA
 • Ako implementovať novú referenčnú príručku FMEA v praxi


 

Harmonizovaná AIAG & VDA FMEA bola vyvinutá globálnym tímom expertov výrobcov automobilov/ OEM a  dodávateľov prevažne Tier 1. Nová príručka FMEA obsahuje najlepšie praktiky z príručiek AIAG & VDA, zlepšené príklady a funkčnú bezpečnosť, ktoré sú spojené do nového harmonizovaného, štruktúrovaného prístupu.

 Harmonizovaná FMEA obsahuje okrem iného nasledovné zmeny:

 • uvedenie nového 7 - krokového prístupu
 • doplnkovú FMEA - MSR (Monitoring and system response)
 • nové kritéria pre hodnotenie Závažnosti, Výskytu a Detekcie
 • prepojenie medzi Design FMEA a  funkčnou bezpečnosťou ( ISO 26262)
 • zameranie na definovanie rozhraní systémov
 • a iné významné zmeny

 

Plán prechodu na novú harmonizovanú FMEU zatiaľ nebol oficiálne oznámený, bude komunikovaný zo strany zákazníkov na AIAG Quality Summit v 10/2019. Avšak už teraz je dôležité mať povedomie o zmenách a pripraviť plán na implementáciu nových požiadaviek.

 

Hlavný cieľ kurzu AIAG & VDA FMEA:

 • Porozumenie štruktúre manuálu VDA & AIAG FMEA
 • Pochopenie  7-krokového prístupu k analýze rizík  FMEA
 • Ako implementovať novú referenčnú príručku FMEA v praxi


 

DNV GL Aktuálny plán kurzov na rok 2019