DNVGL.com

Kurz 3 metodiky - PPAP, APQP a FMEA

Súčasťou požiadaviek kladených na dodávateľov v automobilovom priemysle je aplikácia metód progresívneho plánovania kvality ako nástroja pre zabezpečenie realizácie produktu.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
ISO 2015 revisione - Come possiamo aiutarti

Training Information

 • Trvanie kurzu:

  2 dni

 • Informácie pre záujemcov:

  340,- € bez DPH.

 • Termín konania:
  Pridať do kalendára 2019/02/12 09:00 2019/02/13 18:00 Kurz 3 metodiky - PPAP, APQP a FMEA Súčasťou požiadaviek kladených na dodávateľov v automobilovom priemysle je aplikácia metód progresívneho plánovania kvality ako nástroja pre zabezpečenie realizácie produktu.
  https://www.dnvgl.sk/training/kurz-3-metodiky-ppap-apqp-a-fmea-66026
  Toto pridá školenie do Vášho kalendára, nezabudnite sa zaregistrovať na tento školnie
  false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Termíny kurzov

Dátum
Miesto konania
Dátum
12.-13.2.2019
Miesto konania
Považská Bystrica
Dátum
29.-30.5.2019
Miesto konania
Považská Bystrica
Dátum
9.-10.10.2019
Miesto konania
Považská Bystrica
Dátum
19.-20.11.2019
Miesto konania
Považská Bystrica

APQP stanovuje postupy a metodiky pre plánovanie kvality. Cieľom FMEA je už vo fáze vývoja nového výrobku definovať všetky možné chyby súvisiace s daným výrobkom/procesom a pre potenciálne najrizikovejšie chyby realizovať preventívne opatrenia.
Cieľom PPAP je zabezpečiť to, že:

 • organizácia rozumie požiadavkám zákazníka vo vzťahu k špecifikám a záznamom o technickom návrhu
 • proces má potenciál vyrábať výrobky tak, že budú naplnené požiadavky v reálnom objeme výroby a pri dohodnutej rýchlosti výroby

Cieľ kurzu:

Účastníci sa oboznámia s postupmi podľa príručky APQP, so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA a prierezovo so všetkými dotknutými procesmi v organizácii. Účastníci kurzu sa naučia  dve základné metodiky aplikované pre uvoľnenie výrobného procesu a produktu a to podľa smernice zväzu nemeckého automobilového priemyslu VDA 2- „zabezpečovanie kvality dodávok“ a podľa manuálu rady QS-9000 tzv. PPAP – „Proces schvaľovania dielov k výrobe“.

Obsah kurzu:

 • Plánovanie a definovanie programu
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu (vrátane metodiky pre tvorbu plánu regulácie)
 • Validácia výrobku a procesu
 • Spätná väzba - posudzovanie a nápravné opatrenia
 • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
 • Ciele a metodika
 • FMEA procesu a návrhu
 • Určenie miery rizika
 • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinností
 • Väzby na systémy manažérstva kvality pre automobilový priemysel
 • Výber dodávateľov/kvalitatívna spôsobilosť
 • Požiadavky na proces PPAP/PPF
 • Oblasť použitia PPAP/PPF
 • Úrovne predkladania/voľba úrovní predkladania 
 • Status uvoľnenia
 • Dokumenty v procese PPAP (správy, formuláre)
 • Zabezpečovanie kvality produku v sériových dodávkach 
 • Dohoda o zabezpečovaní kvality
 • Praktická aplikácia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle a majú záujem zvýšiť si odbornú kvalifikáciu.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena kurzu:

340,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.