DNVGL.com

Kurz 3 metodiky - PPAP, APQP a FMEA

ISO 2015 revisione - Come possiamo aiutarti

Súčasťou požiadaviek kladených na dodávateľov v automobilovom priemysle je aplikácia metód progresívneho plánovania kvality ako nástroja pre zabezpečenie realizácie produktu.

APQP stanovuje postupy a metodiky pre plánovanie kvality. Cieľom FMEA je už vo fáze vývoja nového výrobku definovať všetky možné chyby súvisiace s daným výrobkom/procesom a pre potenciálne najrizikovejšie chyby realizovať preventívne opatrenia.
Cieľom PPAP je zabezpečiť to, že:

 • organizácia rozumie požiadavkám zákazníka vo vzťahu k špecifikám a záznamom o technickom návrhu
 • proces má potenciál vyrábať výrobky tak, že budú naplnené požiadavky v reálnom objeme výroby a pri dohodnutej rýchlosti výroby

Cieľ kurzu:

Účastníci sa oboznámia s postupmi podľa príručky APQP, so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA a prierezovo so všetkými dotknutými procesmi v organizácii. Účastníci kurzu sa naučia  dve základné metodiky aplikované pre uvoľnenie výrobného procesu a produktu a to podľa smernice zväzu nemeckého automobilového priemyslu VDA 2- „zabezpečovanie kvality dodávok“ a podľa manuálu rady QS-9000 tzv. PPAP – „Proces schvaľovania dielov k výrobe“.

Obsah kurzu:

 • Plánovanie a definovanie programu
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu (vrátane metodiky pre tvorbu plánu regulácie)
 • Validácia výrobku a procesu
 • Spätná väzba - posudzovanie a nápravné opatrenia
 • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
 • Ciele a metodika
 • FMEA procesu a návrhu
 • Určenie miery rizika
 • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinností
 • Väzby na systémy manažérstva kvality pre automobilový priemysel
 • Výber dodávateľov/kvalitatívna spôsobilosť
 • Požiadavky na proces PPAP/PPF
 • Oblasť použitia PPAP/PPF
 • Úrovne predkladania/voľba úrovní predkladania 
 • Status uvoľnenia
 • Dokumenty v procese PPAP (správy, formuláre)
 • Zabezpečovanie kvality produku v sériových dodávkach 
 • Dohoda o zabezpečovaní kvality
 • Praktická aplikácia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle a majú záujem zvýšiť si odbornú kvalifikáciu.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena kurzu:

340,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

Kontakt:

Daniela Matyášová
Daniela Matyášová

Training manažérka

Poslať email Tel.: +421 907 933 115 | +421 2 444 55 282

When:

Add to calendar 2019/09/12 09:00 2019/09/13 18:00 Kurz 3 metodiky - PPAP, APQP a FMEA Súčasťou požiadaviek kladených na dodávateľov v automobilovom priemysle je aplikácia metód progresívneho plánovania kvality ako nástroja pre zabezpečenie realizácie produktu.
https://www.dnvgl.sk/training/kurz-3-metodiky-ppap-apqp-a-fmea-66026
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Available dates and venues

Trvanie kurzu:

2 dni

Informácie pre záujemcov:

340,- € bez DPH.

APQP stanovuje postupy a metodiky pre plánovanie kvality. Cieľom FMEA je už vo fáze vývoja nového výrobku definovať všetky možné chyby súvisiace s daným výrobkom/procesom a pre potenciálne najrizikovejšie chyby realizovať preventívne opatrenia.
Cieľom PPAP je zabezpečiť to, že:

 • organizácia rozumie požiadavkám zákazníka vo vzťahu k špecifikám a záznamom o technickom návrhu
 • proces má potenciál vyrábať výrobky tak, že budú naplnené požiadavky v reálnom objeme výroby a pri dohodnutej rýchlosti výroby

Cieľ kurzu:

Účastníci sa oboznámia s postupmi podľa príručky APQP, so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA a prierezovo so všetkými dotknutými procesmi v organizácii. Účastníci kurzu sa naučia  dve základné metodiky aplikované pre uvoľnenie výrobného procesu a produktu a to podľa smernice zväzu nemeckého automobilového priemyslu VDA 2- „zabezpečovanie kvality dodávok“ a podľa manuálu rady QS-9000 tzv. PPAP – „Proces schvaľovania dielov k výrobe“.

Obsah kurzu:

 • Plánovanie a definovanie programu
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu (vrátane metodiky pre tvorbu plánu regulácie)
 • Validácia výrobku a procesu
 • Spätná väzba - posudzovanie a nápravné opatrenia
 • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
 • Ciele a metodika
 • FMEA procesu a návrhu
 • Určenie miery rizika
 • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinností
 • Väzby na systémy manažérstva kvality pre automobilový priemysel
 • Výber dodávateľov/kvalitatívna spôsobilosť
 • Požiadavky na proces PPAP/PPF
 • Oblasť použitia PPAP/PPF
 • Úrovne predkladania/voľba úrovní predkladania 
 • Status uvoľnenia
 • Dokumenty v procese PPAP (správy, formuláre)
 • Zabezpečovanie kvality produku v sériových dodávkach 
 • Dohoda o zabezpečovaní kvality
 • Praktická aplikácia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle a majú záujem zvýšiť si odbornú kvalifikáciu.

Trvanie kurzu:

2 dni

Cena kurzu:

340,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

Termíny kurzov

Dátum Miesto konania
Dátum
12.-13.2.2019
Miesto konania
Považská Bystrica
Dátum
29.-30.5.2019
Miesto konania
Považská Bystrica
Dátum
12.-13.9.2019
Miesto konania
Považská Bystrica
Dátum
19.-20.11.2019
Miesto konania
Považská Bystrica