DNVGL.com

Integrácia rizikového prístupu v manažérskom systéme QES

Corporate Responsibility

V súčasnosti má veľa organizácii zavedený systém riadenia, ktorý formálne spĺňa požiadavky podľa noriem na subsystémy manažérstva kvality, environmentu a BOZP. Napriek tomu tieto subsystémy nie sú často krát integrované, skôr sú izolované. Jedným z dôvodov, pre ktoré nevedia organizácie prekonať problém integrácie, je absencia spoločného rizikového prístupu.

DNV GL prichádza s kurzom, ktorý má pomôcť organizáciám pochopiť integráciu rizikového prístupu a jeho zavedenie v praxi.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú základné informácie o tom, čo je to manažérstvo rizík. Oboznámia sa s princípmi a procesom manažérstva rizík, ktoré budú jednoducho použité tak, aby bolo možné integrovať environmentálne riziká, riziká BOZP a riziká v kvalite do systému manažérstva organizácie. Pomocou praktických príkladov sa naučia, ako hodnotiť riziká a ako ich primerane riadiť. 

Obsah kurzu: 

 • Zoznámenie sa so základnými pojmami pri manažérstve rizík, viacerými definíciami rizík podľa noriem AS/NZS 4360:2004, ISO DIS 31000:2009, ISO 27001: 2005 a pod
 • Porovnanie požiadaviek noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 s normami pre manažérstvo rizík
 • Stručný úvod do problematiky manažérstva rizík, atribúty efektívneho manažérstva rizík a vysvetlenie základných princípov
 • Štruktúrovaný prístup k manažérstvu rizík z hľadiska politiky, procesov a organizačnej štruktúry
 • Vysvetlenie významu kľúčových prvkov manažérstva rizík,  ich logických väzieb: iniciácia, posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík). Zdôraznenie úlohy efektívneho riadenia rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení), vrátane zvyškových rizík , spätnej väzby a komunikácie. 
 • Ukážky vzorov registrov rizík, ich možnej štruktúry a použitia pre účely riadenie rizík 
 • Diskusie otázok vzťahu k existujúcim manažérskym systémom, praktická stránka riadenia rizík, väzba medzi registrami rizík a organizáciou riadenia rizík. 
 • Súčasťou kurzu je riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre manažérov SEM, SM BOZP a kvality, ako aj iných manažérov, ktorí stoja pred otázkou, ako efektívne integrovať riadenie rizík z týchto subsystémoch. 

Trvanie kurzu: 

2 dni 

Cena:

395,-€bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

DNV GL prichádza s kurzom, ktorý má pomôcť organizáciám pochopiť integráciu rizikového prístupu a jeho zavedenie v praxi.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú základné informácie o tom, čo je to manažérstvo rizík. Oboznámia sa s princípmi a procesom manažérstva rizík, ktoré budú jednoducho použité tak, aby bolo možné integrovať environmentálne riziká, riziká BOZP a riziká v kvalite do systému manažérstva organizácie. Pomocou praktických príkladov sa naučia, ako hodnotiť riziká a ako ich primerane riadiť. 

Obsah kurzu: 

 • Zoznámenie sa so základnými pojmami pri manažérstve rizík, viacerými definíciami rizík podľa noriem AS/NZS 4360:2004, ISO DIS 31000:2009, ISO 27001: 2005 a pod
 • Porovnanie požiadaviek noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 s normami pre manažérstvo rizík
 • Stručný úvod do problematiky manažérstva rizík, atribúty efektívneho manažérstva rizík a vysvetlenie základných princípov
 • Štruktúrovaný prístup k manažérstvu rizík z hľadiska politiky, procesov a organizačnej štruktúry
 • Vysvetlenie významu kľúčových prvkov manažérstva rizík,  ich logických väzieb: iniciácia, posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík). Zdôraznenie úlohy efektívneho riadenia rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení), vrátane zvyškových rizík , spätnej väzby a komunikácie. 
 • Ukážky vzorov registrov rizík, ich možnej štruktúry a použitia pre účely riadenie rizík 
 • Diskusie otázok vzťahu k existujúcim manažérskym systémom, praktická stránka riadenia rizík, väzba medzi registrami rizík a organizáciou riadenia rizík. 
 • Súčasťou kurzu je riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre manažérov SEM, SM BOZP a kvality, ako aj iných manažérov, ktorí stoja pred otázkou, ako efektívne integrovať riadenie rizík z týchto subsystémoch. 

Trvanie kurzu: 

2 dni 

Cena:

395,-€bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.