DNVGL.com

Zdravotnícke prostriedky

Produktová certifikácia a zhoda pri dokázaní kvality výrobku je často vstupenkou na trh. V minulosti museli výrobcovia absolvovať zdĺhavý proces schvaľovania výrobkov pre každú krajinu, do ktorej chceli svoje výrobky predávať. V súčasnosti stačí certifikovať výrobok iba raz a certifikát potvrdzujúci zhodu vydaný nezávislou autoritou je akceptovaný v mnohých krajinách.

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Email

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku