DNVGL.com

Workshop IATF 16949:2016

Požiadavky novej normy a cesta od ISO/TS 16949 K IATF 16949:2016

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
SHARE:
PRINT:
ISO 26262

V Októbri 2016 bola zo strany IATF publikovaná norma IATF 16949:2016, ktorá v plnom rozsahu nahrádza verziu ISO/TS 16949:2009 a ktorá rešpektuje štruktúru normy ISO 9001:2015.

10. augusta 2016 zverejnila IATF aktualizované informácie (rev. 1) týkajúce sa plánu prechodu z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016.

1. Novembra 2016 boli publikované pokyny pre certifikáciu v automobilovom priemysle  (5. Vydanie).

Dokumenty a publikácie vyššie definujú základné požiadavky na systém manažérstva kvality pre automobilovú výrobu a relevantné náhradné diely.

Cieľ workshopu:

Rýchla orientácia v aktuálnych požiadavkách normy IATF 16949 (zameranie sa na kritické zmeny v porovnaní s normou ISO/TS 16949) a vysvetlenie stratégie prechodu definovanej zo strany IATF. Pre správne rozhodnutie a pre vypracovanie konkrétneho plánu prechodu v organizácii je dôležité disponovať správnymi informáciami, vykonať analýzu rozdielov a času potrebného pre implementáciu nových požiadaviek a následne vykonať dôležité rozhodnutie o termíne prechodu na verziu IATF 16949 v organizácii už teraz (zostáva len niekoľko mesiacov do Októbra 2017).

Obsah workshopu:

  • Stratégia prechodu z ISO/TS 16949: 2009 na IATF 16949:2016 publikovaná zo strany IATF (rev. 1)
  • Úvod do normy IATF 16949
  • Identifikácia kritických nových požiadaviek normy v porovnaní s verziou ISO/TS 16949
Workshop je určený pre:
  • Manažérov kvality, resp. členov manažmentu zodpovedných za rozhodnutie o termíne prechodu v organizácii certifikovanej podľa ISO/TS 16949:2009.
  • Všetkých pracovníkov, zapojených do procesu implementácie požiadaviek IATF 16949 v organizácii. Workshop poskytuje základné/vstupné informácie pre interných audítorov (bude na neho nadväzovať špeciálny tréning určený interným audítorom).
  • Všetkých, ktorí majú záujem získať informácie o situácii v systéme manažérstva kvality v automobilovom priemysle.

Miesto konania:

Hotel Podhradie, Považská Bystrica

Termín konania:

21.3.2017 (Považská Bystrica) Termín je už plne obsadený. 

15.6.2017 (Považská Bystrica)

Cena:

250 € bez DPH. Klienti DNV GL majú zľavu 10%.

Lektor: Ing. Mária Lichnerová

UPOZORNENIE!

Pred samotným kurzom by mali mať účastníci znalosti o novej norme ISO 9001:2015 a doložiť túto skutočnosť školiacej organizácií relevantným dokladom (preškolenie o novej ISO 9001:2015 môže byť zabezpečené aj interne).

V prípade záujmu o účasť na workshope vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.