DNVGL.com

TAPA FSR - Facility Security Requirements

TAPA FSR 1134x300

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Požiadavky na bezpečnosť nákladnej dopravy (FSR) boli vyvinuté v rámci „high-tech“ priemyslu s cieľom zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé tranzitné skladovanie a skladovanie tovaru

Certifikát TAPA FSR preukazuje, že vaša spoločnosť bola posúdená podľa stanovených požiadaviek a uznaná vyhovujúcou.

Čo je to TAPA FSR?
TAPA – Asociácia pre ochranu prepravovaného majetku (Transported Asset Protection Association) je združením profesionálov v oblasti bezpečnosti a súvisiacich obchodných partnerov z oblasti špičkových technológií a spoločností s vysokou hodnotou, ktoré zorganizovali zohľadnenie nových špecifických bezpečnostných hrozieb, ktoré sú bežné a spoločné pre dodávateľský reťazec priemyslu s vysokou hodnotou. Spája svetových výrobcov, poskytovateľov logistických služieb, nákladných dopravcov, súdne orgány a ďalšie zainteresované strany so spoločným cieľom znížiť a zabrániť stratám z medzinárodných dodávateľských reťazcov.

Základný cieľ TAPA je ovplyvniť pozitívne zmeny v bezpečnostnej praxi nákladnej dopravy a poisťovacích spoločnostiach ako celku. TAPA je asociácia globálneho členstva, ktorá obsahuje mnoho popredných svetových výrobných značiek, rovnako ako ich logistických a dopravných služieb.

TAPA FSR stanovuje minimálne prijateľné bezpečnostné štandardy pri tranzitnom skladovaní a skladovaní tovaru. Norma FSR zahŕňa posúdenie rizika, niekoľko typických požiadaviek na systém manažérstva a súbor požiadaviek na opatrenia fyzickej bezpečnosti.

Táto schéma nie je obmedzená pre členov TAPA, ale môže byť použitá pre všetky spoločnosti zaoberajúce sa tranzitným skladovaním a skladovaním tovaru.

Hlavní poskytovatelia nákladnej dopravy smerujú k norme FSR z dôvodu starostlivosti o náklad a manipuláciu s ním.

Ako Vám môžeme pomôcť?
DNV GL Business Assurance je akreditovaná a schválená asociáciou TAPA pre vykonávanie certifikácie TAPA FSR po celom svete.

Informácie o procese certifikácie, hodnotení a ďalšie informácie nájdete tiež na domovskej stránke TAPA’s homepage .

 

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: