DNVGL.com

Špeciálne kurzy pre zdravotníctvo

Zabezpečovanie kvality a systém manažérstva kvality v zdravotníctve dosahuje v posledných rokoch výraznú podporu zo strany zdravotníckeho priemyslu po celom svete.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
SHARE:
PRINT:
ISO 9001 for healthcare