DNVGL.com

Špeciálne kurzy pre zdravotníctvo

Zabezpečovanie kvality a systém manažérstva kvality v zdravotníctve dosahuje v posledných rokoch výraznú podporu zo strany zdravotníckeho priemyslu po celom svete.

Kontakt:

Daniela Matyášová
Training & Sales Manager
Tel.: +421 907 933 115 | +421 2 444 55 282
SHARE:
PRINT:
ISO 9001 for healthcare