DNVGL.com

Špeciálne kurzy pre zdravotníctvo

Zabezpečovanie kvality a systém manažérstva kvality v zdravotníctve dosahuje v posledných rokoch výraznú podporu zo strany zdravotníckeho priemyslu po celom svete.

Kontakt:

Daniela Matyášová

Training manažérka