DNVGL.com

Špeciálne kurzy pre potravinársky priemysel

Potravinársky priemysel je sektor, ktorý sa týka, všetkých nás, spotrebiteľov. Jasné kompetencie a neustále vzdelávanie sú jedným z prvých krokov k systematickému prístupu k riadeniu bezpečnosti a udržateľnosti potravinárskeho sektoru.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
SHARE:
PRINT:
Food and beverage certification services by DNV GL