DNVGL.com

Špeciálne kurzy pre automobilový priemysel

Automobilový priemysel v súčasnosti podstupuje masívny prechod do nových výrobných geografických miest, prechádza významnou reštrukturalizáciou svojho dodávateľského reťazca – a to ako plánovanou i neplánovanou a rastúcimi obavami v súvislosti s nákladmi na suroviny, energie a palivo.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
SHARE:
PRINT:
Car

Workshop IATF 16949:2016

ISO 26262
Business Assurance

Kurz Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - noví/začínajúci IA

Automotive
Business Assurance

Kurz 3 metodiky - PPAP, APQP a FMEA

Training
Business Assurance

Kurz FMEA - analýza možných chýb a dôsledkov

Automobilový priemysel
Business Assurance

Kurz Global 8D report

Functional Safety
Business Assurance

Kurz Hodnotenie dodávateľov v automobilovom priemysle

Hodnotenie dodávateľov v automobilovom priemysle
Business Assurance

Kurz Interný audítor IATF16949:2016

Automobilový priemysel
Business Assurance

Kurz Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - preškolenie existujúcich audítorov

Colleagues discussing problem.
Business Assurance

Kurz Kontrolný plán - eliminácia reklamácií

TS 16949
Business Assurance

Kurz MSA - Spôsobilosť meracích systémov

Zvyšovanie kvalifikácie intených audítor podľa ISO 9001:2015
Business Assurance

Kurz Nástroje na zabezpečenie kvality – QFD a DOE

Risk management
Business Assurance

Kurz Plánovanie a riadenie projektov v automobilovom priemysle

Plánovanie a riadenie projektov v automobilovom priemysle
Business Assurance

Kurz Poka Yoke

Training
Business Assurance

Kurz Procesný prístup v automobilovom priemysle

Automotive
Business Assurance

Kurz Riešenie problémov a analýza koreňových príčin

Corporate Responsibility
Business Assurance

Kurz SPC - Základy štatistiky

Colleagues studying graphs
Business Assurance

Kurz Špecifické požiadavky nemeckých OEMs

Functional Safety
Business Assurance

Kurz Technik 21.storočia

Ethic Intelligence Anti corruption policy certification
Business Assurance

Kurz VDA 2:2012, 5. vydanie v porovnaní s PPAP:2006, 4. vydanie

Functional Safety
Business Assurance

Kurz VDA 6.3:2016 – Audit procesu

Training
Business Assurance

Kurz VDA 6.5 - Audit produktu

Automobilový priemysel
Business Assurance

Kurz Všeobecná bezpečnosť výrobkov podľa n.v. č. 404/2007 Z.z., z.č. 250/2007 Z.z., z.č. 128/2002 Z.z. a zodpovednosť za výrobok podľa z.č. 294/1999 Z.z. v automobilovom priemysle

Customer satisfaction management-satisfied customers looking at tablet
Business Assurance

Kurz Základy Six Sigma

Businessman working with laptop
Business Assurance

Kurz Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov IATF 16949:2009

TS 16949
Business Assurance

Nástroj na zabezpečenie kvality DoE

Nástroj na zabezpečenie kvality DoE DNV GL