DNVGL.com

Riadenie rizík dodávateľského reťazca

Supply chain risk management

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Email

+421 2 444 55 282

Poslať email

Trvalo udržateľná výkonnosť nezávisí iba od vašej činnosti. Ste hodnotení aj za výkony a kroky svojich dodávateľov.

Zaistenie odolnosti, efektivity a flexibility dodávateľských reťazcov, v kombinácii s potrebou preukázať ich zodpovedné praktiky predstavuje dôležité výzvy pre podniky v potravinárskom odvetví.

Zdroje produktu, výrobné metódy, balenie, bezpečnost, uhlíková stopa a etické jednanie sú len niektoré z otázok, o ktoré sa spotrebitelia stále viac zaujímajú a ktoré ovplyvňujú ich nákupné rozhodovanie.

Riadenie rizík sa stalo základom úspechu všetkých podnikov pôsobiach v  potravinárskom reťazci, od farmárov, rybárov a pestovaťelov až po výrobcov potravín, maloobchodníkov, distribútorov a skladovacie a prepravné spoločnosti.

Aké sú výhody?

Organizácie v potravinárskom odvetví neustále hľadajú príležitosti na zlepšenie kvality, bezpečnosti a udržateľnosti svojich výrobkov, zkrátenie dodacej lehoty a prevádzkových nákladov ako aj posilnenie značky a povesti. Na dosiahnutie týchto cieľov sa organizácie často spájajú s rôznymi partnermi v dodávateľskom reťazci.

Riadenie rizík dodávateľského reťazca vytvára pre vašu organizáciu pridanú hodnotu tým, že poskytuje:

 • Lepšie pochopenie rizík dodávateľského reťazca
 • Väčší vplyv a kontrolu nad dodávateľmi
 • Vyššiu kvalitu a spoľahlivosť výrobkov
 • Vyššiu účinnost a nižšie prevádzkové náklady
 • Lepšie vzájomné porozumenie dodávateľov
 • Lepšiu dôveryhodnosť, značku a povesť

Ako Vám môžeme pomôcť?

DNV GL Business Assurance poskytuje služby, ktoré pomáhajú organizáciám pochopiť riziká v dodávateľskom reťazci a vytvoriť systém príslušnej kontroly.

Tieto služby zahŕňajú:

 • Rozvoj stratégie dodávateľského reťazca
 • Hodnotenie rizík dodávateľského reťazca
 • Návrh systémov riadenia rizík dodávateľského reťazca
 • Poradenstvo v oblasti racionalizácie, štandardizácie a synchronizácie
 • Vývoj systémov hodnotenia dodávateľov, metrík a sowtwaru
 • Rozvoj dodávateľských záväzkov a komunikaných stratégií
 • Audit, certifikáciu a školenie dodávateľov
 • Porovnanie výkonu dodávateľov
 • Reporting a komunikáciu so zainteresovanými stranami
 • Kontinuitu podnikania a krízové riadenie

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Email

+421 2 444 55 282

Poslať email

Súvisiace články: