DNVGL.com

OHSAS 18001

OHSAS 18001

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Certifikácia OHSAS 18001 preukazuje váš záväzok k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a poskytuje záruku, že dodržiavate právne predpisy.

​Certifikačný system OHSAS 18001 bol vytvorený združením národných normalizačných orgánov, certifikačných orgánov a špecializovaných poradenských firiem. DNV GL Business Assurance sa aktívne podieľalo na vývoji tohto štandardu.

Čo je OHSAS?

Norma OHSAS 18001 je navrhnutá tak, aby lepšie definovala ochranu zdravia a bezpečnostnú politiku. Prvá norma bola vydaná v roku 1999 a v roku 2007 bola revidovaná. OHSAS 18001 je svetovo najuznávanejšou normou pre riadenie systému ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Je použiteľná pre akúkoľvek organizáciu, nehľadiac na jej veľkosť alebo priemyselné zameranie.

Eliminácia rizík a nebezpečenstva
Systém manažérstva OHSAS 18001 vykonáva opatrenia s ohľadom na niekoľko dimenzií. Rozsah použitia závisí na takých faktoroch ako je ochrana zdravia a bezpečnostná politiky organizácie, povaha jej činnosti a podmienky, v ktorých pôsobí.

Úspešný systém manažérstva by mal byť založený na:

  • bezpečnosti a politike ochrany zdravia vhodnej pre firmy
  • identifikácií ochrany zdravia pri práci, bezpečnostných rizík a zákonných požiadaviek
  • činnostiach v oblastiach riadenia, ktoré riadia ochranu zdravia a bezpečnostné rizika
  • monitorovaní bezpečnosti a výkonnosti systému ochrany zdravia
  • priebežnom hodnotení a zlepšovaní systému

DNV GL Business Assurance je akreditovaný certifikačný orgán. Poskytujeme súvisiace kurzy a certifikačné služby pre váš systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii.

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: