DNVGL.com

LVD CE - Smernica pre nízke napätie

The Low Voltage Directive (LVD)

Riadenie rizík vyplývajúcich z použitia elektrického zariadenia.

Smernica o nízkom napätí (LVD) 2006/95/EC platí pre elektrické zariadenia s napätím medzi 50-1000 VAC alebo 75-1500 VDC. Pre označenie zariadení CE značkou a ich umiestnenie na európskom trhu, musia výrobcovia týchto zariadení skonštruovať a testovať výrobky podľa požiadaviek LVD. Smernica sa vzťahuje na všetky riziká vyplývajúce z použitia elektrického zariadenia, vrátane mechanických a chemických zariadení, zdravotných aspektov hluku, vibrácií a tiež ergonomických aspektov. Smernica stanovuje jedenásť bezpečnostných cieľov, ktoré predstavujú základné požiadavky.

Smernica nízkeho napätia sa vzťahuje na spotrebiteľské a firemné produkty, najmä na:

• Osvetľovacie zariadenia.

• Spínacie a riadiace zariadenia.

• Elektrické zapojenie zástrčky a odpojiteľných prívodov.

• Elektrická inštalácia zariadenia.

• Elektrické zariadenia určené na zabudovanie do iných zariadení, ako sú transformátory a motory.

Smernica stanovuje požiadavky pre elektrické zariadenia, zahŕňajúce všetky riziká s ohľadom na bezpečnosť, čím je zaistené, že elektrické zariadenie je bezpečné pre budúce použitie.

Zdravotné aspekty žiarenia elektromagnetických polí sú tiež pod doménou smernice o nízkom napätí u väčšiny elektrických zariadení.

Ako môžeme pomôcť?

Sme vymenovaní notifikovanou osobou pre LVD.

Naše služby zahŕňajú:

• Vypracovanie správy o skúškach, ktorá môže byť v súlade so širokou škálou IEC alebo harmonizovaných európskych noriem:

  o EN / IEC 60945

  o EN / IEC 60950

  o EN / IEC 60335 série

  o EN / IEC 60065

  o EN / IEC 61010 série

• Testovanie podľa vlastných noriem hodnotenia technickej dokumentácie zákazníka pre CE označenie a vydávanie osvedčenia o zhode. 

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Email

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: