DNVGL.com

ISO/TS 16949

ISO/TS16949 je medzinárodný štandard pre systémy manažérstva kvality v automobilovom priemysle.

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku
SHARE:
PRINT:
TS 16949

Certifikácia ISO /TS 16949 garantuje dôveryhodnosť  a spoľahlivosť  firmy ako dodávateľa a poskytuje spoločnosti konkurenčnú výhodu v prípade získavania kontraktov na lokálnej rovnako ako aj globálnej úrovni.

ISO/ TS 16949 certifikát potvrdzuje, že vaša spoločnosť bola auditovaná podľa požiadaviek tohto štandardu a príslušné špecifické požiadavky zákazníkov sú plnené. 

Čo  je  ISO/TS 16949?

ISO/TS16949 bola vyvinutá poprednými svetovými  výrobcami vozidiel. Technická špecifikácia je založená na požiadavkách normy  ISO 9001 a národných štandardov kvality v rámci automobilového sektoru a môže byť  integrovaná spolu s ďalšími už  implementovanými systémami. Norma platí pre všetkých výrobcov v automobilovom  dodávateľskom reťazci - pre osobné automobily a ich diely, komponenty alebo systémy. Posledná revízia normy ISO / TS 16949 bola vydaná v júni 2009.

Prečo certifikácia podľa  ISO/TS 16949?
Certifikácia systému manažérstva kvality podľa požiadaviek technickej špecifikácie  ISO/TS 16949 preukazuje na jednej strane záväzok ku kvalite produktu rovnako ako zhodu so špecifickými požiadavkami zákazníka.  Štandard implementuje prebiehajúce procesy umožňujúce identifikovať  oblasti zlepšovania v systéme manažérstva a podnikateľských procesoch. 

Dodávateľ s certifikátom ISO/TS 16949 vystaveným  DNV GL Business Assurance  automaticky vstupuje  do medzinárodnej databázy dodávateľov. Uvedená databáza je výlučne využívaná  tzv. Originálnymi výrobcami / Original Equipment Manufacturers (OEM) pre získanie aktuálnych informácií o stave certifikácie a výkonnosti ich dodávateľov.  Certifikácia je často základnou požiadavkou pre získanie kontraktu.

  • Zlepšuje procesy a tým tiež kvalitu produktu 
  • Redukuje potrebu  viacnásobných auditov druhou a treťou stranou 
  • Garantuje dôveryhodnosť v tendroch na globálne dodávky alebo v prípade expandujúceho obchodu na lokálnej úrovni 
  • Redukuje potreby výrobných zmien a zlepšená efektívnosť výrobných procesov,  s pozitívnym dopadom na výsledky 

Ako postupovať ďalej?
Pre dosiahnutie certifikácie je potrebné implementovať  efektívny systém manažérstva kvality spĺňajúci požiadavky technickej špecifikácie  ISO/TS 16949. 
DNV GL Business Assurance je akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý poskytuje služby certifikácie ISO/TS 16949. 

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii.