DNVGL.com

ISO 22301 - Business Continuity

ISO 22301

Certifikácia podľa ISO 22301 zaistí spôsobilosť Vašej organizácie udržiavať prevádzku v problematických časoch, bez ohľadu na to, či ide o malé incidenty, alebo veľké pohromy.

Pre koho je určená norma ISO 22301?

ISO 22301 je vhodná pre všetky typy organizácií, malé aj veľké, pôsobiace v akomkoľvek priemyselnom sektore. Je však veľmi dôležitá hlavne pre organizácie, podnikajúce v prostredí s vysokým rizikom, ako sú prirodzené monopoly. Napr. pre elektrárenské a vodárenské  spoločnosti, pre poskytovateľov  finančných služieb, pre spoločnosti pôsobiace v ropnom priemysle, doprave, telekomunikáciách a produkcii potravín, alebo pre spoločnosti, pre ktoré je  nepretržitá prevádzka kritická.

Spoločnosti by mali prijímať preventívne kroky, aby boli schopné vykonávať svoje kritické podnikateľské  činnosti, bez ohľadu na povahu a zložitosť problému. Implementácia systému manažérstva kontinuity činností umožňuje Vašej organizácii zvládnuť každú situáciu.

Výhody

  • Ochrana kľúčových aktív a udržanie Vašej dobrej reputácie
  • Identifikácia dopadov prerušenia prevádzky a zásadné zlepšenia
  • Podpora medzitímovej spolupráce 
  • Zber zisku zo zníženia poistných poplatkov 
  • Demonštrácia záväzku svojim hlavným zainteresovaným stranám
  • Získanie konkurenčnej výhody v prípade vážnych priemyselných kríz

Proces manažérstva kontinuity činností Vám pomôže jasne pochopiť, ako Vaša organizácia funguje, kde môže dôjsť k zlyhaniu a poskytne Vám miesta pre zlepšenia Vašich kritických podnikateľských procesov. Navyše zavedenie manažérstva kontinuity činností vo Vašej organizácii, Vám môže pomôcť získať konkurenčnú výhodu, profitovať z Vašej reputácie a prispieť k neustálemu zlepšovaniu.

Vďaka certifikácii:

  • Lepšie pochopíte fungovanie Vašej organizácie
  • Zavediete stratégiu kontinuity činností so správnou technikou odozvy
  • Naučíte sa, ako pevne integrovať prístup kontinuity činností vo Vašej spoločnosti

Pri našich auditoch uplatňujeme metodiku Risk Based Certification™ (certifikácia založená na riziku), ktorá nám umožňuje upraviť každý audit podľa Vašich špecifických potrieb. Vďaka tomu, že sa zameriame na Vaše najvýznamnejšie oblasti z hľadiska manažérstva kontinuity činností, Vám naše audity pomôžu identifikovať a koncentrovať úsilie na kľúčové oblasti zlepšenia a súčasne overiť zhodu s požiadavkami ISO 22301. 

Ako Vám DNV GL Business Assurance môže pomôcť?
DNV GL Business Assurance je akreditovaný nezávislý certifikačný orgán (tretia strana). Poskytujeme certifikačné služby a súvisiace kurzy.

Taktiež sme zlatým partnerom Business Continuity Institute (BCI – Inštitút Kontinuity Činností), ktorý je poprednou organizáciou podporujúcou umenie a vedu manažérstva kontinuity činností po celom svete.

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: