DNVGL.com

ISO vydává konečný návrh normy ISO 45001

ISO 45001 DNV GL

Finálny návrh medzinárodnej normy 45001 (FDIS) bol zverejnený k 30. novembru 2017. V prípade kladného hlasovania bude norma zverejnená vo februári 2018.

V nadväznosti na hlasovaciu lehotu druhého návrhu DIS pracovnou skupinou ISO/PC 283, ktorej súčasťou bolo aj DNV GL, norma teraz vstúpila do finálnej fázy (FDIS). Členské orgány ISO majú dva mesiace na to, aby hlasovali a po kladnom výsledku sa očakáva vydanie konečnej verzie normy vo februári 2018.

Čo to znamená pre váš súčasný systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?


Po publikovaní normy ISO 45001 budú normy OHSAS 18001/18002 zrušené. Certifikované organizácie budú mať trojročné obdobie na prechod.

Postupy, ako previesť vaše súčasné certifikáty OHSAS 18001 na normu ISO 45001 budú dodržiavať pravidlá definované Medzinárodným akreditačným fórom (IAF). Vzhľadom k pravidlám IAF DNV GL nebude viac vystavovať neakreditované certifikáty ISO 45001.

V závislosti na vašej aktuálnej certifikácii bude prevedenie na novú normu možné niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Akreditovaný certifikát OHSAS 18001 bude prevedený na ISO 45001 jednoduchým procesom v priebehu troch rokov po jej zverejnení, ako je popísané v IAF.
  • Neakreditovaný certifikát OHSAS bude prevedený špecifickým postupom, ktorý umožní čo možno najjednoduchší prechod na ISO 45001.

Postupy pre prechod na novú normu ISO 45001 zverejníme na našich stránkach začiatkom roka 2018.

Ako sa môžete pripraviť ?


Pre prípravu vašej organizácie na úspešný prechod vám môžeme pomôcť týmito službami:

  • GAP analýzy (rozdielové analýzy súčasného stavu voči novým požiadavkám)
  •  E-learning
  • Školenia ISO 45001, vrátane interného audítora a školenia vedúceho audítora
  • Prechodové audity

K odberu noviniek sa prihláste tu.

Chcete vedieť viac o danej problematike, alebo máte nejaké ďalšie otázky?

Email