DNVGL.com

Prečo produktová certifikácia?

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku
Product assurance by DNV GL

​V modernom svete je každý obklopený produktmi. Produktmi, ktoré vo väčšine prípadov prispievajú k uľahčeniu nášho každodenného života, ale ktoré tiež môžu predstavovať hrozbu pre naše zdravie a / alebo životné prostredie.

Bezpečnosť vo vašom každodennom živote

Čo ak by napájanie vášho notebooku zrazu začalo horieť, drevené hračky, ktoré vaše dieťa tak rado oblizuje by boli jedovaté, elektrické nožnice na živý plot by vám zrazu odrezali prst alebo sa eskalátor rozhodol ísť plnou rýchlosťou dole?

Našťastie pre koncového užívateľa väčšina výrobkov podlieha pravidlám a predpisom pre podchytenie rizík a vyvíjanie tlaku na predajcov produktov, výsledkom čoho sú bezpečné výrobky.

Pravidlá a predpisy môžu pochádzať od úradného orgánu, záujmovej skupiny alebo z renomovaného nezávislého orgánu. Príkladov je veľa a môžu byť prevzaté z akéhokoľvek regiónu / kontinentu sveta. Spoločným menovateľom pre väčšinu z týchto pravidiel a predpisov je, že existuje istý druh požiadavky pre nezávislý orgán na preskúmanie výrobku a vypracovanie vyhlásenia o jeho dodržiavaní. Tento proces je často označovaný ako produktová certifikácia alebo produktová bezpečnosť.

Product assurance by DNV GL

Globalizácia

Nie je to tak dávno, keď výrobcovia museli prejsť nepohodlným procesom získavania schválenia ich produktu pre každú danú krajinu, do ktorej chceli vstúpiť. Procesy boli iné a taktiež aj technické požiadavky.

Vďaka tlaku zo strany priemyslu na globálnom trhu a úsiliu v rámci medzinárodnej normalizácie, môžu výrobcovia znížiť svoje náklady testovaním a certifikovaním svojich produktov jednorázovo pre relatívne rozsiahly trh a získať tak akceptáciu v mnohých krajinách. Kľúčovým hráčom pre Vás môže byť práve DNV GL.

Ak máte výrobok, ktorý chcete analyzovať z hľadiska rôznych požiadaviek, máme pre vás globálnu sieť pracovísk pripravených pomôcť.

Product assurance by DNV GL

Ponúkame nasledovné služby

Označovanie značkou CE sa vzťahuje na širokú škálu výrobkov predávaných alebo vyvážaných do členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Prevedieme Vás procesom výberu príslušných pravidiel a predpisov pre váš produkt, vrátane príslušných noriem a špecifikácií, ktoré potrebujete pre dokumentáciu zhody. Môžeme vykonávať testovanie, prípadne vám pomôcť nájsť vhodné skúšobné laboratórium a keď ste pripravení poskytnúť nám dokumentáciu zhody, preskúmame ju profesionálnym a systematickým spôsobom.

Máte účinné postupy pre riadenie kvality výroby? Prejdime si ich spoločne, aby sme zistili, čo sa ešte dá zlepšovať.

 

 

Chcete vedieť viac o danej problematike, alebo máte nejaké ďalšie otázky?

Email