DNVGL.com

Produktová certifikácia

SHARE:
PRINT:
Product Assurance services from DNV GL
Produktová certifikácia a zhoda pri dokázaní kvality produktu je často vstupenkou na trh.

V minulosti museli výrobcovia absolvovať zdĺhavý proces schvaľovania výrobkov pre každú krajinu do ktorej chceli svoje výrobky predávať. V súčasnosti stačí certifikovať výrobok iba raz a certifikát potvrdzujúci zhodu vydaný nezávislou autoritou je akceptovaný v mnohých krajinách.

Pre smernice o produktoch v EÚ je špecifická požiadavka na označenie produktu CE značkou. Tieto služby Vám vieme ako Notifikovaná osoba zabezpečiť.

Zvaranie ISO 3834

Zváranie ISO 3834

ISO 3834 určuje vedúce línie ako pre tých, ktorí vykonávajú zváranie tak aj tých, ktorí hodnotia schopnosť vyrábať zvárané výrobky v súlade požiadavkami normy.

Automotive

Automobilový priemysel

Uplatnenie správnych postupov systému manažérstva má zásadný význam pre zaistenie bezpečnejších vozidiel.

Electrotechnical equipment

Elektrotechnické zariadenia

Smernice na posúdenie zhody výrobku pre elektrotechnické zariadenia.

Construction Products Directive

EN 1090-1 – Označenie CE pre oceľové alebo hliníkové konštrukčné prvky

Norma je určená výrobcom oceľových a hliníkových konštrukčných prvkov alebo ich častí, používaných v inžinierskom staviteľstve. Tieto organizácie musia zaviesť výrobnú kontrolu (FPC) v súlade s normou EN 1090-1.

Construction Products Directive

CPD CE - Smernica pre stavebné výrobky

CE označenie pre výrobky z cementu a asfaltu do konštrukčných ocelí a protipožiarnych systémov v rámci stavebného reťazca.

Ex equipment

Ex zariadenia

Zariadenia určené na používanie v prostredí s potenciálnym nebezpečenstvom výbuchu.

Female doctor in hallway

Zdravotnícke prostriedky

Výroba zdravotníckych prostiedkov je prísne regulovaná. Tieto produkty môžu mať rozhodujúci vplyv na otázky života a smrti. Takmer vo všetkých krajinách a pre väčšinu zdravotníckych prostriedkov platia prísne požiadavky a štandardy, splnením ktorých musia výrobcovia preukázať zhodu.

Why product assurance

Prečo produktová certifikácia?

guidance
PED - Pressure Equipment

PED CE - Smernica pre tlakové zariadenia

Produkty určené pre použitie pod vnútorným tlakom.

Engineer monitoring factory production

Functional safety

Ensure correct operation of a system or equipment

service line
Pipeline closeup

Risk Based Inspection

Are you addressing the right risk?

service
Excavators lined up

Machinery

Ensuring safe and reliable industrial machinery

service