DNVGL.com

Potravinársky priemysel

Spotrebitelia považujú bezpečnosť a kvalitu potravín v dnešnej dobe už za samozrejmosť.

Food and beverage certification services by DNV GL

S globálnym obchodovaním prichádza taktiež ucelený systém medzinárodného potravinárskeho reťazca, kde každé prepojenie musí byť starostlivo ošetrené. Od prvovýroby až po vlastnú výrobu, balenie, logistiku a distribúciu, vrátane riadenia a sledovateľnosti dodávateľského reťazca sa rieši ako firemná tak aj produktová zodpovednosť.

Bezpečnosť potravín a udržateľnosť je možné zaistiť iba prostredníctvom systematického prístupu a dobre riadeného, transparentného dodávateľského reťazca. Celosvetovo Vám pomáhame zabezpečiť každú časť Vášho potravinárskeho systému prostredníctvom ceritifkácie, overenia, hodnotenia a kurzov.

Chcete vedieť viac o danej problematike, alebo máte nejaké ďalšie otázky?

Email